Zamyslenie na deň 30.9.2023

Matúš 20,29-34

29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. 30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: „Zmiluj sa nad nami, Pane, Syn Dávidov!“ 31 Zástup ich okríkal, aby mlčali. Oni tým hlasnejšie kričali: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal, zavolal ich a opýtal sa: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči!“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali ho.


Túžba. Veľmi by som chcel vyhrať hromadu peňazí. Asi ako každý a ak niekto tvrdí, že nie, tak nehovorí celkom pravdu. Veď mať veľa peňazí by znamenalo mať sa dobre, pomôcť svojim blízkym a pomôcť aj veľa ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. A tak občas vsádzam na Lotto či Euromilióny. No po pravde si aj povzdychnem: „Daj, Bože, aby som vyhral!“ Ja viem, je to detinské, ale nemám snáď právo žiadať Pána Boha o všetko? Veď je napísané: „Proste a dostanete“! Je mi však zároveň jasné, že Pán Boh nedáva to, čo chceme, ale čo je potrebné. A tak si nie som celkom istý, či je potrebné (v Božích očiach), aby som prvú cenu vyhral práve ja. – – Aj dvaja slepci kričali na Ježiša: „Pane, Synu Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Dokonca dvakrát. Nevzdali to pri prvom neúspechu, ale počujúc, že dav ide ďalej, zvolali opäť. A tak dav s Ježišom zastal. Oni prišli k Nemu a On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ A tu sa dostávame k veľmi dôležitej veci: Ježiš vie, že sú slepí. Vie, čo potrebujú, ale necháva im slobodnou vôľou vysloviť to, čo potrebuje počuť, aby si bol istý, že rozumejú, čo v ich živote skutočne chýba, čo je najdôležitejšie. A im sa otvárajú oči a nasledujú Ho. Niečo podobné sme prežívali aj so Saulom pri Damasku. To, čo je pre náš život potrebné, nám dáva Boh. Požehnáva nám to, aby sme nestratili cestu, ale kráčali za Ním.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že dávaš zrak aj slepým. Odpusť, že sa za nich málo modlím. Posilňuj ma na duchu, nech mám vieru aj na takýto duchovný zápas a ukáž mi, za koho mám prosiť. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Marián Krivuš


Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj. Príslovia 15,16

Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Židom 13,5


1.Mojžišova 16,6b-14 :: Modlíme sa za: Šamorín