Zamyslenie na deň 1.10.2023

OKTÓBER
Heslo mesiaca: Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Jakub 1,22


17. nedeľa po Svätej trojici (Poďakovanie za úrody)
Na Teba sa upierajú oči všetkých, Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalmy 145,15


Lukáš 12,(13-14)15-21

(13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo.“ 14 On mu odpovedal: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami?“) 15 A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“ 16 A potom im povedal toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Rozmýšľal a hovoril si: ‚Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu.‘ 18 Potom si povedal: ‚Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a 19 poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!‘ 20 Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?‘ 21 Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“


Mať alebo byť? Spor o dedičstvo je zvyčajne vážna vec. Málokedy sa končí šťastne. Rozhádajú sa pri ňom rodiny, v ktorých narastá pocit krivdy, a ten je neraz neprekonateľný. V našom dnešnom texte sa o dedičstvo sporili dvaja bratia. Jeden sa cítil byť ukrivdený a podvedený. Vo svojej krivde hľadal pomoc u Ježiša. Nepochodil však tak, ako to čakal. – – Čím to je, že človek ťažko znáša tento typ krivdy? Lebo má pocit, že mu ukradli minulosť, históriu, kúsok jeho minulého života? Možno to dedičstvo ani nepotrebuje, ale bojuje oň. Ľudia, ktorí sa hádajú o dedičstvo, sa vlastne hádajú o minulosť, ktorej sa nevedia pustiť, či o prítomnosť, ktorej pripisujú priveľký význam. Ak sa však človek nevie niečoho vzdať, nič z toho, čo dostane, ho nevyslobodí z pocitu krivdy, pretože ho spúta zase niečo iné. Čo nevieme dať, to si nevieme ani užiť. Čo silou mocou držíme v rukách, to nás zotročuje, a oslobodzuje nás len to, čo dáme. To znamená „byť bohatý v Bohu“, keď vieme nechať odísť z nášho života niečo, čo nás zväzuje, zotročuje. Keď sa vieme vzdať vecí minulosti či prítomnosti s nádejou na naplnenie vecí budúcich. Človek, ktorý nevie rozdávať, je doslova a do písmena chudobným človekom, aj keď môže mať tučné bankové konto a množstvo majetku. Človek, ktorý vie dávať, v skutočnosti nie je chudobný, ale je bohatý v Bohu.

Modlitba: Daj nám, Bože, do našich životov takéto bohatstvo!
Pieseň: ES 503
Autor: Ján Hruška


Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Jeremiáš 9,23

A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Jakub 3,18


Marek 8,1-9 :: 2.Korintským 9,6-15 :: 5.Mojžišova 8,7-18 :: Žalmy 104 :: Modlíme sa za: Šivetice (GeS)