Zamyslenie na deň 29.9.2023

Matúš 20,17-28

17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si stranou dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzkriesený.“ 20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo. 21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Povedala mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“ 22 Ježiš však odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja?“ Povedali mu: „Môžeme.“ 23 Odpovedal im: „Môj kalich síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ 24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 25 Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. 26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha 27 a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. 28 Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.“


Trapas. Môj kamarát Tomáš bol na pretekoch. Boli to také neobyčajné preteky na lyžiach, kde bolo potrebné viackrát šliapať hore kopcom, a potom zlyžovať, zaznamenať to aplikáciou v telefóne a zdieľať. Keď to splnil, bol na seba hrdý. Hneď to poslal na Instagram aj s časom a traťou, ktorú absolvoval. Na druhý deň mi volal jeden známy a upozornil ma na chybu v jeho výkone. No kým som mu to oznámil, všimli si to aj druhí, a to bola chyba. A hoci sa v podstate nič zlé nestalo, bol to trapas nad trapasy. Nie je nič zlé na tom, že túžime byť za našu námahu ocenení, ale nie vždy to dopadne dobre. Najmä, ak sme ochotní obetovať pre to všetko. Alebo ak nás do toho tlačia druhí. Môže z toho vzniknúť aj veľký nepokoj a nemálo bolestí. V našom dnešnom príbehu je niečo podobné. Matka chce „protežovať“ svojich synov u Ježiša v nebesiach. Možno ju na to naviedli oni a možno sama prebrala iniciatívu. A vznikla z toho trápna roztržka a nepríjemná situácia medzi učeníkmi. Veď aj oni si zaslúžia miesto na pravici, či na ľavici, či nie? A vtedy Ježiš hovorí vzácne slovo. Slovo, ktorým porovnáva svetské túžby po honore a moci verzus cesta Človeka, Ježiša, ktorý prišiel slúžiť. Verím, že nikto z nás nechce zažiť „trapas“ pred spravodlivým Božím trónom a že vieme, že cesta kresťana je cestou služby.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Ty dobre vieš, kto z nás kam patrí, aby sme boli všetci spokojní. Odpusť mi, že si namýšľam, že vysoké postavenie je niečo lepšie. Daruj mi pokoru a zbav ma pýchy. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Marián Krivuš


Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Zachariáš 8,23

Ako počujú bez kazateľa? Rímskym 10,14


Lukáš 10,17-20 :: Zjavenie Jána 12,7-12 :: 1.Mojžišova 21,8-21 :: Skutky apoštolov 5,12.17-21(22- 27a)27b-29 :: Modlíme sa za: Šahy (HoS)