Zamyslenie na deň 30.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 14,1-6

1 Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. 2 A hľa, akýsi človek chorý na vodnatieľku bol pred Ním. 3 Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spytujúc sa: Dovolené je v sobotu uzdravovať, a či nie? 4 Oni však mlčali. A On siahnuc naň, uzdravil ho a prepustil. 5 Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? 6 A nemohli Mu na to odpovedať.


Plnosť zákona. Farizeji striehli, kedy Ježiš poruší Zákon, aby Ho mohli zatknúť. No On sa napriek tomu nevyhýbal stretnutiam s nimi. Hovoril aj konal nekompromisne, i keď sa tým vystavoval útokom. V ich prítomnosti uzdravil chorého, hoci bola sobota. Pre židov svätý deň, kedy platili prísne zákazy a príkazy. Ježiš Svojím konaním Zákon nezrušil, ale naplnil ho novozmluvným obsahom. Nad náboženské predpisy postavil pomoc v núdzi. Nad vonkajšiu zbožnosť povýšil stav srdca. Nad zákon postavil lásku. – – Ani my dnes nespochybňujme Božie prikázania! Prijímajme však s rešpektom prácu lekárov, pekárov, záchranárov a všetkých tých, ktorí slúžia aj počas sviatkov, aby pomáhali, liečili, zabezpečovali životné potreby iným! A napokon, osobitné povinnosti majú tí, ktorí vo svätý deň slúžia Bohu i nám – farári, kantori, kostolníci… Úsmevne to okomentoval v jedno nedeľné ráno poľský zať nášho brata kostolníka: „Bidny dziadek! Wszyscy pójdziemy do košciola, tylko dziadek do roboty.“ (Chudák dedo! Všetci ideme do kostola, len dedo do roboty.) – – Prosíme Ťa, Pane o požehnanie zajtrajšej nedele! Aby sme Teba vrúcne oslavovali a na tých, ktorí našu pomoc potrebujú, nezabúdali!
Autor: Dagmar Fassingerová
Pieseň: ES 213


Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? Ámos 3,6

Ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Rímskym 14,8


1.Mojžišova 16,6b-14 :: MODLÍME SA ZA: Senica (My)