Zamyslenie na deň 29.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 13,31-35

31 V tú hodinu pristúpili k Nemu niektorí farizeji a povedali Mu: Vyjdi a odíď odtiaľto, lebo Herodes Ťa chce zabiť. 32 Povedal im: Choďte a povedzte tej líške, že ajhľa, vyháňam démonov a liečim dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. 33 Beztak dnes, zajtra, pozajtra musím (ďalej) ísť; lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. 34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla! A nechceli ste. 35 Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Hovorím vám: Neuvidíte ma, až príde chvíľa, keď poviete: Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom!


„Beda človeku, ktorého životom prešiel Kristus nepovšimnutý!“ – napísal niekto. Toto zvolanie zaznieva do života človeka, ale aj do dejín národov. V dnešnom texte čítame, že Ježiš žiali nad mestom, do ktorého prichádza: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe…“ V minulosti neprijal prorokov, teraz odmieta aj Ježiša, nepozná čas svojho navštívenia. Nespoznáva v Ňom Spasiteľa, ktorý prichádza s ponukou Božieho kráľovstva. Boží Syn, odsúdený a doráňaný, umiera na kríži. Odchádza k nebeskému Otcovi. „Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. – – Pán Boh dokázal Svoju nesmiernu moc a odpúšťajúcu lásku. Vzkriesením Ukrižovaného otvoril brány večného života aj pre nás. Tí, ktorí uveria v Neho budú omilostení Jeho milosťou. Naplnení Božou plnosťou. On nás predurčil už pred stvorením sveta na to, aby sme boli v Ježišovi Kristovi Jeho deťmi, občanmi nebeského kráľovstva. Ponuka stále trvá. Nenechajme ju bez povšimnutia! Nepremeškajme čas nášho navštívenia! – – Pane, ďakujeme za Tvoj plán spásy pre Izrael i pre každého, kto sa nechá Tebou zachrániť! Nech sa splní zasľúbenie: „Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad“ (Iz 32,15).
Autor: Dagmar Fassingerová
Pieseň: ES 175


Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci. 5.Mojžišova 8,2

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas. Efezským 5,15-16


Lukáš 10,17-20 :: Zjavenie 12,7-12a(12b) :: Józua 5,13-15 :: MODLÍME SA ZA: Senec (Ba)