Zamyslenie na deň 30.6.2024

5. nedeľa po Svätej Trojici
Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efezanom 2,8


Lukáš 5,1-11

1 Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. 2 Vtedy videl pri jazere stáť dva člny. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 3 Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z člna učil zástupy. 4 Keď dokončil, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov.“ 5 Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete.“ 6 Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. 7 Preto dali znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili oba člny tak, že sa až ponárali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.“ 9 Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. 10 Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Nato povedal Ježiš Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ 11 Keď člny prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.


Ježiš pôsobí neraz tam, kde by sme to my už nečakali. Rybári majú urobiť niečo, čo bolo v rozpore s ich skúsenosťami. Peter predsa len povedal: „Ale na Tvoje slovo spustím siete.“ Šimonovo rozhodnutie bolo prejavom dôvery v Ježišovo mocné slovo. Z miesta v Genezaretskom jazere, kde ryby nikdy neboli, rybári vytiahli veľké množstvo rýb. Niekedy sa aj my spoliehame na svoj rozum, silu, schopnosti, skúsenosti a aj tak sa nám nedarí. Ježiš neraz príde so Svojou pomocou tam, kde by sme to už my nečakali, kde sme my už na konci svojich síl. Šimon vyznal: „Odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.“ Aj my vyznajme, že sme len úbohí hriešnici, nedokonalí služobníci, že sami zo seba nič nedokážeme. To platí zvlášť o našej spáse. Keby nebolo Ježiša a Jeho moci a milosti, v hriechu by natrvalo zostal aj Peter a aj my. Naozaj: „Milosťou sme spasení skrze vieru, nie pre dobré skutky, aby sa nikto nechválil“ (Ef 2,8-9). – – Ježiš aj nás znovu povoláva, aby sme Mu slúžili. Vyrozprávajme o Jeho pomoci, slúžme druhým tými darmi, čo sme od Neho dostali. – – U Ježiša nerozhoduje naša spôsobilosť, ale Jeho zľutovanie, Jeho milosť, Jeho zachraňujúca moc. Keď sme ju sami na sebe zažili, povedzme o nej druhým a nasledujme Ho!

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju moc a pomoc. Odpusť, že s ňou často v živote nepočítam. Posilňuj moju vieru, nech vnímam, ako chceš práve pomáhať a prijmem to. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Braňo Dolinský


Potom im dám jedno srdce a nového Ducha vložím do ich vnútra. Ezechiel 11,19

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 2.Timotejovi 1,7


1.Korinťanom 1,18-25 • 1.Mojžišova 12,1-4a • 2.Korinťanom (11,18.23b-30); 12,1-10 • Žalm 73 • Modlíme sa za: Vydavateľstvo Tranoscius