Zamyslenie na deň 30.5.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 14,1-12

1  Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali.   2  Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá;   3  ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje.   4  Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje.   5  Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali, lebo ten, kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, ak to len nevyloží, aby sa cirkev budovala.   6  A preto, bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril jazykmi, a nehovoril vám alebo slovami zjavenia alebo poznania alebo proroctva alebo učenia?   7  Veď aj neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či je to flauta či citara, ak by nevydávali rozdielne zvuky, ako by sme vedeli, čo sa hrá na flaute a čo na citare?   8  Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude pripravovať do boja?   9  Tak aj vy, ak nevydáte jazykom zrozumiteľné slovo, kto bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť len do vetra.   10  Veď kto vie, koľko rozličných rečí je na svete, a ani jedna z nich) nie je bez hlasu.   11  Keď teda nepoznám zmysel hlasu, budem cudzincom tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude mne cudzincom.   12  Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi.


Buďme architektmi! Robme predovšetkým to, čo buduje cirkevný zbor! Pavol píše: „Najmä však, aby ste prorokovali!“ Proroctvo je duchovný dar, ktorý sa prejavuje duchovným budovaním veriacich v cirkevnom zbore. Len v tejto kapitole ho pripomína 8-krát! Apoštol tu menuje tri prejavy prorokovania cez vyučovanie Božieho Slova: budovanie, napomínanie a potešovanie. Zdá sa, že v Korinte túto službu zanedbávali. Atraktívnejší dar pre nich bolo hovorenie v neznámom jazyku. Pavol ich usmerňuje tak, že tento dar je určený pre vzťah s Pánom Bohom (Anna – matka Samuela i sám Pavol – R 8,26-27). Výnimka o hovorení v zhromaždení sa týka vykladania jazyka (bližšie vysvetlenie k tomu v Písme nenachádzame). V nijakej inej epištole pisatelia dar jazykov nespomínajú ani nevysvetľujú. Dnešný odsek sa končí výzvou: Horlime za duchovné dary, ktoré slúžia na budovanie cirkvi! – – Túto tému sme preberali na mládežníckom kurze Učeník. Viacerí mládežníci sa dovtedy nechceli zapojiť do aktívnej služby v cirkevnom zbore. Vyučovanie tejto témy ich viedlo k rozhodnutiu využiť svoje dary v práci v cirkevnom zbore a vytvorili zborový dorast, ktorý stále prináša požehnanie a buduje mladých ľudí – ich samých, aj ich rovesníkov.
Autor: Jozef Kováč
Pieseň: ES 255


Boh povedal Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. 2.Mojžišova 3,14

Ježiš Kristus hovorí: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28,20


SKUTKY APOŠTOLOV 4,(1-3)8-21 :: MODLÍME SA ZA: HORNÁ STREHOVÁ (NO)