Zamyslenie na deň 30.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 1,1-4

1 Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, 2 na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. 3 Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov; 4 o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil.


Kto je Ježiš? Tieto slová nám v zhutnenej podobe podávajú vzácne svedectvá o Ježišovi. Autor opisuje Jeho podstatu. Dostávame odpoveď na otázku: Kto je Ježiš a čo má s nami dočinenia? Odpoveď má viacero častí – Ježiš je Syn Boží, odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty. Toto všetko sú, aj keby boli akokoľvek rozmanité – obrazy Ježišovej zvrchovanosti. Sú to obrazné vyjadrenia, ktoré vyjadrujú Ježišov význam vo vzťahu k Bohu. Nám sa to možno zdá trochu neobvyklé, lebo sme si zvykli na Ježiša pozerať najmä ako na človeka, ktorý stojí oboma nohami pevne na zemi, ktorý má úplne normálnu ľudskú dušu, tak ako my. Do tejto predstavy vstupujú slová textu a hovoria o Ježišovi ako o tom, ktorý je vyvýšený, udržiava všetko Svojím slovom a je dôstojnejší ako anjeli. Či sa nám podarí pochopiť Ježiša v Jeho plnosti, závisí aj od toho, či sme pripravení vpustiť Ho do našich príbytkov, do našich životov, aby sme Mu vytvorili priestor pre Jeho mocné konanie v našich spoločenstvách, v našej cirkvi. – – Keď hovoríme o Božom Synovi, nejde o to, aby sme vnímali len fyzické postavenie Ježiša vo vzťahu k Bohu. Boží Syn – to predovšetkým znamená, že v tomto človeku menom Ježiš k nám hovorí Boh. V Jeho slovách a činoch nás stretáva Boh. Dovoľme Mu, aby nás každodenne stretával a formoval na Svoj obraz!
Autor: Milan Petrula
Pieseň: ES 244


Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami. Izaiáš 65,2

Ale Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímskym 5,8


2.Mojžišova 15,(1-11)19-21 :: Modlíme sa za: Ábelová (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby