Zamyslenie na deň 29.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Veľkej noci. Kantate
(Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1)
Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci. Žalm 98,1


Skutky apoštolov 16,23-34

23 Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25 Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26 Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27 Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. 28 Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29 I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30 vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32 Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. 33 V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.


Radosť v Bohu otvára dvere sŕdc. Ak sa človeku stane niečo zlé, je to skôr dôvod na smútok. Preto my z „vonku“ nedokážeme pochopiť matku, ktorá s radosťou rozpráva o svojom postihnutom dieťati, o ktoré sa stará. Nedokážeme pochopiť radosť kresťanov v Číne, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. A nedokážeme asi pochopiť ani Pavla so Sílasom, ktorí po tom, čo boli zbičovaní, vo väzení a v kladách, napriek tomu spievajú Bohu. Ak by spievali Bohu z vďaky za vyslobodenie, to by sme ešte chápali, ale to prišlo až potom. To je tá radosť v Bohu, ktorá nezávisí od vonkajších okolností! Radosť, ktorú mal Pavol v srdci aj vtedy, keď vedel, že sa blíži jeho smrť (List Filipským). Pavlova a Sílasova radosť a chválospevy mali dobrý účinok aj na iných. Väzni v ich piesňach mohli počuť evanjelium a znelo o to presvedčivejšie, že ostatní videli ich radosť. Okrem toho ich počúval aj žalárnik. Asi to bol dôvod, že ich po zemetrasení a zistení, že neušli, zavolal k sebe, pretože túžil mať to, čo majú oni: radosť zo spasenia. Jeho srdce bolo otvorené pre evanjelium. – – Spasenie v Pánovi Ježišovi je pre nás dôvodom na radosť, aj keď vonkajšie okolnosti sú proti. Nezabudnime, že nie iba pre prvých kresťanov, ale aj pre nás platí, že radosť otvára srdcia iných pre Boha a spasenie!
Autor: Miroslav Eštok
Pieseň: ES 477


Tvoj som ja, spas ma! Žalm 119,94

Ježiš hovorí: Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ján 16,33


Matúš 11,25-30 :: Kolosenským 3,12-17 :: Žalm 98 :: Modlíme sa za: Biblickú školu v Martine

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby