Zamyslenie na deň 30.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Veľkej noci. MISERICORDIAS DOMINI
(Milosti Hospodinovej je plná zem. Žalm 33,5)
Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život. Ján 10,11.27.28


Ján 10,11-16(27-30)

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.

27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. 28 Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. 29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.


Môže si dovoliť o sebe niekto povedať, že je dobrý? Ak sme čestní, tak si uvedomujeme množstvo chýb, ktorých sa dennodenne dopúšťame a máme na sebe stále čo zlepšovať. To však v nijakom prípade nemožno tvrdiť o Ježišovi. V dnešnom evanjeliu hovorí o Sebe, že je dobrý a má na to plné právo. „Ja som Dobrý Pastier. Dobrý pastier kladie život za ovce.“ Pán Ježiš Svoje slová potvrdil smrťou na kríži. Zomrel za nás, ľud Jeho pastvy. On nebol nájomníkom, ktorý síce nekradne a nezabíja ovce ako zlodej, ale o ne ani dosť nedbá. Nepasie ovce z lásky, ale iba pre zisk. Preto v stave ohrozenia, keď vidí vlkov, ktorí chcú trhať a rozháňať stádo, uteká a nedokáže sa pre ovce obetovať. Nájomník nezachraňuje a ak predsa niekoho, tak seba. Ježiša, Dobrého Pastiera, poslal Boh a On si Svoju službu splnil. Ovce viedol po dobrej paši, bol im príkladom. Keď im hrozila večná záhuba obetoval vlastný život. Byť dobrým pastierom je úloha nielen pre tých, ktorí sú osobitným spôsobom do takejto služby ustanovení, ale pre všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za druhých. Najmä v rodine. Pán Ježiš nám ukazuje, ako túto úlohu realizovať. V prvom rade osobným príkladom, potom znalosťou Božieho slova, ktoré aplikujeme na svoj každodenný život a napokon aj odvahou pri obrane zvereného stáda pred vlkmi.
Autor: Vladimír Kmošena
Pieseň: ES 259


Hospodin si na nás spomenul v našom ponížení – lebo Jeho milosť trvá naveky! Žalm 136,23

Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Ján 8,36


1.Petra 2,21b-25 :: Žalm 23 :: Ezechiel 34,1-2(3-9)10-16.31 :: MODLÍME SA ZA: Košický seniorát