Zamyslenie na deň 1.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MÁJ
Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná. Kolosenským 4,6


Kolosenským 3,1-4

1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. 2 Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. 3 Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.


Hľadajte, čo je hore. Keď sa zastavíme a vypneme, vrátime sa v spomienkach do čias minulých. Pri spomienkach si ľahko uvedomíme, ako to beží – ako rýchlo prebehlo tých 10 – 20 – 50 – 70 rokov. Pripomína nám to krátkosť nášho života a vedie nás to k tomu, aby sme sa zamýšľali, aký má náš život cieľ. Žijeme tu krátko, ale myslieť máme na to, čo je hore. Písmo hovorí, že hore máme príbytok a ak sme Kristovi dali srdce, budeme tam s Ním prebývať aj my. Aký je ten príbytok tam hore? Žid 11,10 hovorí, že je tam stálosť, trvanlivosť, kým na zemi je všetko dočasné. A práve to je na večnosti to zvláštne, že v porovnaní s ňou je ten život tu iba akási krátka chvíľka. Kiežby sa ťažisko nášho života presunulo k tomu, čo je hore, kde prebýva Kristus! Keď je našim cieľom v živote Kristus a Jeho záujmy, lákadlá starého života sú len na okraji nášho pohľadu. Je tu otázka: Aké nebezpečenstvo odvádza tvoju pozornosť od Ježiša? Na aké pozitívne konanie, ktoré je na Božiu slávu, sa môžeš zamerať? Keď pozeráme hore, nemajú nás kedy upútať pozemské veci.
Autor: Ján Belica
Pieseň: ES 159


Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke. Jeremiáš 18,6

Sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Efezským 2,10


Ján 10,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Klenovec (Ri)