Zamyslenie na deň 29.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 2,20-23

20 Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať – ako by ste ešte vo svete žili – predpismi? 21 Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; 22 to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. 23 Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.


Dôležité je rozhodnúť sa. Sedieť naraz na dvoch stoličkách sa dá iba vtedy, ak sú tieto stoličky rovnaké alebo aspoň podobné. No skúste si dať vedľa seba kožené kreslo a barovú stoličku. Buď budete sedieť na jednom, alebo na druhom – je nemožné sedieť naraz na oboch. Narodením sa do tohto sveta prijímame určitý spôsob myslenia a konania. Sedíme na nejakej stoličke. Prijatím Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána presadáme na úplne inú stoličku. Je to prechod z tmy do svetla, zo smrti do života. Dostávame sa do celkom novej situácie, ktorej sa musíme úplne prispôsobiť – a to v rovine nášho zmýšľania i konania. Koľkí z nás presedeli roky na barovej stoličke a zvykli si na ňu tak, že po presadnutí do koženého kresla sa stále boja pohodlne oprieť a ešte vždy sa snažia na ňom točiť a hompáľať nohami vo vzduchu? Koľkí z nás prijali Pána Ježiša Krista do svojho srdca, no ešte vždy myslia a konajú podľa učenia tohto sveta? Kráľovstvo tmy a kráľovstvo svetla nie sú ani rovnaké, ani podobné. Princípy života v týchto kráľovstvách sú úplne odlišné. S Kristom v srdci nám neostáva iné, len sa zriecť sveta a všetkého, čo nám ponúka, preťať všetky väzby, spáliť všetky mosty. Nech nás Boh svojím Svätým Duchom a svojím svätým Slovom učí, sprevádza a usmerňuje, ako žiť v Jeho kráľovstve svetla.
Autor: Zuzana Pongen Kovalčíková
Pieseň: ES 248


Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Izaiáš 53,1

Pavol píše: Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo. Kolosenským 4,3


Skutky apoštolov 8,26-39 :: MODLÍME SA ZA: Kladzany (Šz)