Zamyslenie na deň 30.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 10,1-22

1 Pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako kameň zafíru. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. 2 I povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha: Vojdi do priestoru medzi kolesami pod cherubmi, naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. I vošiel pred mojimi očami. 3 Cherubi stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil; oblak naplnil vnútorné nádvorie. 4 Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej. 5 Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria ako hlas Boha Všemohúceho, keď hovorí. 6 Keď rozkázal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha: Vezmi oheň spomedzi cherubov! – ten vošiel a postavil sa vedľa kolesa. 7 Cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral z neho a dal do priehrštia tomu, kto bol oblečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vyšiel. 8 Cherubom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. 9 Pozrel som sa, a hľa, vedľa cherubov boli štyri kolesá, po jednom kolese vedľa každého cheruba; kolesá vyzerali ako jagot chryzolitového kameňa. 10 Čo do vzhľadu, mali všetky štyri rovnakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. 11 Keď šli, šli na všetky štyri strany; neobracali sa, keď išli, lebo šli smerom, ktorým sa obrátilo predné. Neobracali sa, keď išli. 12 A celé ich telo, aj ich chrbát, ruky, krídla i kolesá dookola boli plné očí – a to pri všetkých štyroch kolesách. 13 Kolesá boli pomenované, ako som počul, vírivými kolesami. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvárou človeka, tretia bola tvárou leva a štvrtá tvárou orla. 15 Potom sa cherubi vzniesli nahor. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebár. 16 Keď cherubi šli, kolesá šli vedľa nich; keď cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobracali vedľa nich. 17 Keď zastali, zastali aj ony; a keď sa vzniesli, vzniesli sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytosti. 18 Sláva Hospodinova vyšla sponad prahu chrámu a postavila sa nad cherubov. 19 Potom cherubi zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vzniesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich. Ale pri vchode do východnej brány domu Hospodinovho zastali a sláva Boha Izraela bola nad nimi. 20 Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebár, a spoznal som, že to boli cherubi. 21 Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. 22 Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre.


Príťažlivosť slávy Hospodinovej. Opis videnia, ktorý nám predkladá Ezechiel, je náročné si už len predstaviť, nie to ešte opísať. Predsa sa však pokúsil do ľudských slov vtesnať to, čo mu bolo vo videní dané. Z opisu cherubov vnímať na jednej strane úžas, na druhej strane rešpekt. Na jednej strane nás priťahuje a vyvoláva záujem, na druhej strane vnímame, že nás to vysoko presahuje a my sme v takejto prítomnosti nesmierne malí. Opis sa však nekončí pri cheruboch. Viackrát je v dnešnom biblickom texte napísané, že nad nimi bola sláva Hospodinova. Ak bázeň vzbudzuje opis cheruba, aká majestátna a príťažlivá musí byť sláva Božia, ktorá je nad tým?! Kúsok, záblesk tejto slávy bol dopriaty aj človeku. A viete, čo sa vtedy stalo? Napriek tomu, že hriešnik musel v jej prítomnosti padnúť na kolená, nechcel už byť na inom mieste. Chcel tam ostať stanovať. Áno, bolo to na vrchu premenenia, kde Peter a ďalší dvaja učeníci zažili „ochutnávku“ slávy Kristovej. Teším sa na to, že budem môcť v prítomnosti tejto slávy prebývať raz navždy. Veď to nám získala obeť Kristova.
Autor: Tomáš Valašík
Pieseň: ES 628


Naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a poznáte, že ja som Hospodin. Ezechiel 36,11

Boh, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Rímskym 8,32


2.Tesalonickým 3,6-13 :: MODLÍME SA ZA: Svätý Kríž – Lazisko (Lo)