Zamyslenie na deň 30.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 7,36-50

36 Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. 37 A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, 38 odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. 39 Keď to videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica. 40 Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! 41 Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen päťsto denárov a druhý päťdesiat. 42 A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? 43 Šimon riekol: Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A On odpovedal: Správne si rozsúdil. 44 Nato obrátil sa k žene a Šimonovi riekol: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. 45 Nepobozkal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. 46 Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. 47 Preto hovorím ti: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. 48 A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. 49 Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť: Kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? 50 On však povedal žene: Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!


Učiť sa láske. Mnohí považujú Ježiša za významnú osobu, či skvelého učiteľa. To bol aj prípad farizeja, ktorý Ho pozval do svojho domu. Chcel sa od Neho niečo naučiť, keď budú spolu stolovať. Je tu však jeden rušivý element: Žena – hriešnica. Zrejme už počula o Ježišovi a chce využiť šancu na zmenu svojho života. Potrebovala dať svoj život do poriadku. Cítila, že v jej živote je mnoho hriechu, mnoho vín, ktoré ju ťažili. Prejavila to slzami, plačom. Dojemnú scénu, plnú lásky, keď Ježišovi umýva nohy slzami, suší svojimi vlasmi a pomazáva Ho olejom, farizej považuje za akýsi test toho, či Ježiš je skutočne prorokom. Keby Ním bol, vedel by, kto je táto žena. Tu sa však práve začína vyučovanie – o láske. Ježiš oslovuje svojho hostiteľa menom a ukazuje mu, že skutočne vie čítať myšlienky. Na krátkom príbehu, dostáva Šimon kurz logiky: komu je viac odpustené, ten má väčšiu radosť, že nemusí dlh splatiť. Ježiš jasne ukazuje, že láska je tou prvoradou hodnotou, ktorá nesie v sebe odpustenie. Je dobré, ak vieme Pána Ježiša vnímať ako Toho, ktorý má moc priniesť do nášho života zmenu, keď Ho vieme vyhľadať a nehanbíme sa plakať a oľutovať svoje zlyhania, hriechy, viny. Aby sme dokázali aj v tejto dobe objaviť podstatu života, potrebujeme prísť k Ježišovi, ktorý je Láska.
Autor: Milan Petrula
Pieseň: ES 455


Moje je striebro, moje je zlato – znie výrok Hospodina mocností. Aggeus 2,8

Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach; lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Lukáš 12,33.34


Matúš 21,18-22 :: MODLÍME SA ZA: Budimír (Ko)