Zamyslenie na deň 3.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 1,27-30

27 Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby – či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený – počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium. 28 Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že budete spasení. 29 Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho. 30 Veď je to pre vás ten istý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.


Život nám prináša lepšie i horšie dni. Sme ovplyvnení prostredím, v ktorom žijeme a veľakrát sa chceme zapáčiť ľudom vôkol nás. Zakladáme si na tomto pozemskom živote, spoločenskom postavení: „Čo o nás ľudia povedia.“ Zabúdame však, že je tu Niekto dôležitejší, kto nás miluje v každej chvíli takých, akí sme. Nemusíme sa na nič a na nikoho hrať, ani nič dokazovať. Slovo lásky a milosti nás vyzýva, aby sme žili, ako sa patrí pre veriace deti, deti, ktoré poznajú Krista. On je tou zvesťou záchrany pre každého, kto sa utieka k Bohu. Nie sme tu ako solitéri – jednotlivci, ale ako spoločenstvo, ktorému ide o dobro všetkých. – – Mladí ľudia majú strach, že nezapadnú do kolektívu, starší majú strach, že stratia určité postavenie a s tým spojene výhody. Kto si však zakladá len na ľudskom posúdení, zahynie, ale kto na Božom, bude zachránený. Čo je teda dôležitejšie? Svet povie: „Ako pre koho?“ Pán Ježiš však každému hovorí: Každý je dôležitý pre PÁNA BOHA. ON chce zachrániť a spasiť každého. To si uvedomme a podľa toho aj žime! I keď každý deň je iný a prináša nám všeličo, musíme zápasiť s mnohými problémami. Na každého je naložené niečo iné, je v inom prostredí, v inej rodine, má iné povinnosti, ale cieľ máme pred sebou všetci len jeden: Víťazstvo v Ježišovi Kristovi.
Modlitba: Ďakujeme Ti, nebeský Bože, za Tvoju vernosť a milosť, ktorú nám preukazuješ v Ježišovi Kristovi! Ďakujeme, že si tu pre nás a môžeme k Tebe stále prichádzať! Ďakujeme, že nás miluješ! Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Miroslava Balková


Priveď nás opäť k sebe, a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna. Žalospevy 5,21

Ježiš hovorí: A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy. Ján 14,16-17


Ezechiel 11,14-20 :: Modlíme sa za: Plavé Vozokany (Dn)