Zamyslenie na deň 3.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí Svojim učeníkom: Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16


Jeremiáš 23,16-29

16 Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst Hospodinových. 17 Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým: Budete mať pokoj! A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: Nepríde na vás pohroma! 18 Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo, kto dával pozor na Jeho slovo a začul ho? 19 Hľa, strhla sa povíchrica Hospodinova plná hnevu, a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. 20 Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte! 21 Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. 22 A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? 24 Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? – znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? – znie výrok Hospodinov.

25 Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som sen! 26 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, 27 ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala? 28 Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? – znie výrok Hospodinov. 29 Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?


Či nie je moje slovo ako oheň? Prorok Jeremiáš mal veľmi tvrdú osobnú skúsenosť s falošnými prorokmi. Pre vernosť Božiemu posolstvu, ktoré mal zvestovať, bol tvrdo fyzicky prenasledovaný. Áno, v mnohých situáciách mu išlo o život. V Pánovej službe zostal verný. Na Božie slovo dával pozor a keď ho začul, verne ho zvestoval Kráľovi i tým, ku ktorým bol poslaný. Falošní proroci neodvracali a neodvracajú od zlej cesty. Hovoria ľuďom, čo chcú počuť, zaliečajú sa a hovoria: „Budete mať pokoj!“ Určite má každý z vás skúsenosť s falošnými prorokmi. Stretávame ich každý deň. Ako ich poznať, rozlíšiť? Pán Ježiš nám v Markovom evanjeliu (Mk 13,21-37) dáva výstrahu i radu, ako ich odhaliť, spoznať. Najvážnejšou otázkou pre každého z nás je aj dnes: Ako poznám Božie slovo a ako ho beriem vážne? „Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie, než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca“ (Žid 4,12). Spoľahni sa dnes a aj pri každom probléme či otázke na moc Božieho slova! Aj na rozlíšenie falošných a Božích prorokov nájdeš vždy odpoveď v Božom slove.
Autor: Ján Jančo
Pieseň: ES 283


Statočným zasvitne svetlo v tme; on je milostivý, súcitný a spravodlivý. Žalm 112,4

Radostne ďakujte Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle. Kolosenským 1,12


Lukáš 16,19-31 :: 1.Jána 4,16b-21 :: Žalm 76 :: Modlíme sa za: Časopis Evanjelický východ