Zamyslenie na deň 3.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 5,34-42

34 Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na chvíľu apoštolov. 35 A potom hovoril: Mužovia izraelskí, dobre si rozvážte, čo urobiť s týmito ľuďmi. 36 Lebo pred nedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého, a pripojilo sa k nemu asi štyristo mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozpŕchli a vyšli navnivoč. 37 Po ňom, v dňoch popisu, povstal Judáš Galilejský a strhol so sebou ľud; aj on zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozprášení. 38 Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, rozpadne sa; 39 ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho; 40 predvolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nehovoriť v mene Ježišovom a prepustili ich. 41 Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. 42 Ale neprestali deň čo deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanjelium Krista Ježiša.


Chýba nám Gamaliel! Situácia v našej cirkvi nie je dobrá. Hašterenia, ohovárania, kauzy, machinácie, nespravodlivosť, neporozumenie. Hádajú sa zbory, nerozumejú si farári, či biskupi. Hlasno kričíme svoju časť pravdy, bez lásky voči druhým a bez pokory. Snažíme sa argumentami alebo zákulisnými fintami zastaviť niečo, čo sa nám nepáči. No zabúdame, že tým, kto riadi cirkev, je veľký a mocný Boh. On Svojou mocou stvoril Zem i celý vesmír. Ak by chcel, zmetie kohokoľvek z povrchu Zeme. V podobnom rozpoložení boli vodcovia v Jeruzaleme. V ich komunite sa diali veci, ktoré sa im nepáčili. Preto sa rozhodli tvrdo proti nim bojovať. Zajali Petra a jeho spolubratov, nechali ich bičovať. Len aby už prestali do ich „pravej“ viery montovať Ježiša! A pritom videli aj mnoho zázrakov. No boli tvrdo zaujatí svojím pohľadom na vec. A práve v tejto situácii si berie slovo múdry muž – Gamaliel. Vedený Božím Duchom ukazuje jednoduché riešenie. Boh ukáže, čo je správne. Ak sa budeme obracať viac na Neho, ako na svoju rozumnosť, zahojí zranenia, zlepí, čo sa zlomilo. A dá nový pohľad na vec. Ak úprimne túžiš, aby aj v našej cirkvi zavládlo požehnanie a Božia Láska, viac ako na hnev sa obracaj na Boha! Na kolenách pri modlitbách už pomohol vybojovať nejedno veľké víťazstvo. A túži to urobiť aj v tomto prípade. Dovolíme Mu to?
Autor: Ladislav Ontko
Pieseň: ES 458


Hospodin, Pán, každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Izaiáš 50,4

Počúvala ich aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Skutky apoštolov 16,14


Ján 16,5-15:: MODLÍME SA ZA: Liptovský Ján (Lo)