Zamyslenie na deň 3.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 2,11-18

11 Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného (otca). Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi 12 hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom a v zhromaždení Teba budem zvelebovať. 13 Potom: Ja v Neho budem dúfať. A zase: Ajhľa, tu som i deti, ktoré mi dal Boh. 14 A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, 15 a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. 16 Lebo skutočne neujíma sa anjelov, ale potomkov Abrahámových. 17 Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu; 18 lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.


Pán Ježiš môže pomáhať pokúšaným. Napriek Svojej veľkosti a vyvýšenosti sa Pán Ježiš neváha skloniť k nám, stať sa jedným z nás, a dokonca sa nazvať naším bratom. Stalo sa to tým, že na seba zobral ľudské telo so všetkým, čo k tomu patrí. Tak, ako tí, ktorí veria v Neho, majú podiel na Jeho tele a krvi, tak aj On Sám má účasť na našom boji s pokušením. Svojou smrťou zničil diabla a jeho moc. To by nikto z nás ľudí nedokázal. Sme slabí v boji s pokušením a často prehrávame. Nedokážeme vzdorovať útokom toho Zlého. Potrebujeme pomoc a silu. Pán Ježiš nám porazením diabla vybojoval aj slobodu od strachu pred smrťou. Dnes – napriek tomu, že žijeme, akoby sme nikdy nemali zomrieť – sa veľa ľudí bojí smrti. Dokonca aj mnohí veriaci hľadia na ňu so strachom. Akoby nám chýbala istota, že Pán Svojich prevedie zo smrti do života. Akoby nám chýbala pevná viera, že ten, kto má Syna, má aj večný život. To diabol sa nám snaží zobrať istotu večného života, aby nás mohol trápiť, zobrať nám vieru v Pána Ježiša a naveky nás zahubiť. Pán Ježiš nás aj v tomto boji – diablovom pokúšaní – posilňuje. Uisťuje nás, že ako milosrdný Veľkňaz priniesol dokonalú obeť. Stopercentne premohol smrť. Nemusíme žiť v jej otroctve, v strachu z nej, ale v nádeji na večný život v kráľovstve nášho Pána Ježiša Krista.
Autor: Ján Čermák
Pieseň: ES 250


Hospodin bude súdiť národy. Žalm 7,9

Lebo slovo Božie je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Židom 4,12


1.Korintským 14,6-9.15-19 :: Modlíme sa za: Baďan (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby