Zamyslenie na deň 3.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Predpôstna – Masopustná nedeľa. Estomihi
(Buď mi ochranným bralom! Žalm 31,3)
Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lukáš 18,31


Lukáš 10,38-42

38 Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho prijala žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. 40 Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41 Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42 Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.


Dnes Pán Ježiš navštívi Váš dom! On je totiž neustále na ceste k nám. Čítame síce príbeh o pohostinnej Marte a pozornej poslucháčke Márii, ale za každým príbehom zvykne byť aj iný príbeh. Pán Ježiš tu začína rozsiahlu misijnú službu: káže Evanjelium. Boží Syn prichádza do mnohých domovov, vstupuje do mnohých rodín a ich príbehov. Rozoslal sedemdesiatich učeníkov do každého domu. Kto ich počúval – počúval Jeho samého, kto nie, beda takým mestám, ktoré Ježišom pohŕdali! Z tohto príbehu – v pozadí príbehu o Márii a Marte – vystupuje Pán a „ako išli ďalej“ (v.38), vošiel do domu, kde Ho prijala žena menom Marta. Mária v tomto príbehu je nám sympatická, lebo počúva Pána Ježiša. Ale Marta je tá, ktorá otvorila dvere… Uprostred zhonu v každej rodine, kde sa nečakane objaví návšteva, Marta zrazu zastala. Čo to vlastne robím? – – Ako veľmi sme „spokojní“ s tým, čo robíme, čím sme, ako sme spútaní svojimi povinnosťami a zotročení vlastnými názormi…? Nie je práve teraz chvíľa, keď nás Božie Slovo môže vyslobodiť od všetkého „nášho“? A práve teraz Pán Ježiš vstupuje do Vášho príbehu a rodiny. Do všetkých našich príbehov spokojnosti s tým, kto sme a čo robíme. Jeho návšteva je však o tom, že sa zrazu zastavíme a oslobodení od nás samých budeme počúvať a chápať, čo nám zvestuje…
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že prichádzaš aj do nášho domu. Ďakujeme za Tvoje slovo života, ktoré prinášaš. Je vzácnejšie, ako všetky rezne, či kaviár. Prehlbuj v nás lásku k nemu. Amen.
Pieseň: ES 482
Autor: Jerguš Olejár


Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.  Žalm 109,31

Keď sa však (Ježiša) neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. Ján 8,7


Marek 8,31-38 :: 1.Korintským 13,1-13 :: Žalm 62 :: Modlíme sa za: Košariská – Priepasné (My)