Zamyslenie na deň 3.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 14,15-24

15 Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom! 16 On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. 17 V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! 18 Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. 19 Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. 20 Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. 21 Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. 22 Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. 23 Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.


Povolaný neznamená automaticky vyvolený. – – Výhovorky, výhovorky, výhovorky. Či už je to moja práca, záľuby, rodina…, všetko je dosť dobrý dôvod na to, aby som odmietol pozvanie na veľkú, mimoriadnu hostinu. Pričom práca, rodina aj záľuby tu sú a nejaký čas ešte budú. Ale pozvanie na takúto hostinu sa už opakovať nemusí. To, čo je poctou a privilégiom, čo je výnimočné, odmietam kvôli každodenným záležitostiam. Aké krátkozraké! – – Vyhovárať sa pri pozvaní do spoločenstva s Bohom, znamená, že uprednostňujem svoje záujmy pred Ním. Že mi ide viac o seba, ako o Neho. Myslím si, že si to môžem dovoliť. A to je tragický omyl. Ani zďaleka nie som voči Pánovi v takej pozícii, aby som mohol len tak odmietnuť Jeho pozvanie. Veď On, preto, aby som ja mohol byť Jeho hosťom, sedieť s Ním pri Jeho stole, zaplatil tú najvyššiu cenu – Svojím vlastným životom! – On však nie je odkázaný na moju účasť. Ak neprídem ja, zavolá si iných, takých, o ktorých by sme to vôbec nepovedali. On chce, aby sa naplnil Jeho dom. Ak sa nenaplní pozvanými, naplnia ho iní, ale ja tam už nebudem. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia! (Žid 4,7).
Autor: Ján Hroboň
Pieseň: ES 468


Hospodin ich zhromaždil z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora: Oni nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch. Žalm 107,3.8

Boh za dobré uznal, aby v Kristovi prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. Kolosenským 1,19-20


Izaiáš 38,9-20 :: MODLÍME SA ZA: Senné (No)