Zamyslenie na deň 29.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 3,1-14

„1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! 2 Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? 3 Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom? 4 A koľko ste pretrpeli nadarmo? A ozaj, nadarmo. 5 Ale či Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí divy medzi vami, (robí to) skutkami zákona, alebo zvestovaním viery? 6 (Je to) ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi! 8 Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy. 9 Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom. 10 Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. 11 Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. 12 No zákon nie je z viery, ale (hovorí): Kto ich (totiž prikázania) plní, bude v nich živý. 13 Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14 aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha.“


Naše zápasy. Predstavme si Olympiádu. Čo všetko musí človek podstúpiť, aby získal zlato?! Tvrdý tréning bez obľúbeného jedla, bez rodiny, priateľov, bez spánku, stresy, súťaže – možno tisíce pravidiel, ktorými sa musí riadiť. Čo ho motivuje? Sláva, úspech, peniaze, pochvala od ľudí, mať meno, byť dôležitý, vplyvný a pod. Často sme kresťanmi, žiaľ, práve z týchto dôvodov. Tvrdíme, že záchrana (spása) je z milosti – teda zadarmo, lebo Pán Ježiš za nás zaplatil najvyššiu cenu – položil Svoj život a Boh Ho vzkriesil. To je pravdivé evanjelium. Keď na túto správu niekto zareaguje a uverí, Boh ho znovu zrodí a nastúpime my a naložíme tomu človeku tisíce pravidiel, ako má žiť: „Takto sa správaj, takto sa obliekaj, takto nehovor, na diskotéku nechoď, do kostola choď!“ a pod. Tak, ako to je? Čím je zachránený? Milosťou, alebo dodržiavaním ľudských nariadení? Má vôbec Boh šancu viesť takého človeka? Niečo podobné sa stalo v Galatskom zbore. Začali žiť z milosti a skončili v zásluhách. Pritom išlo o dodržiavanie Božieho zákona, a predsa verš 11 hovorí: „Je jasné, že nikto nie je pred Bohom ospravedlnený na základe zákona.“ Chcem len pripomenúť, že budovať Božie kráľovstvo máme zo správnych pohnútok, motivácie, a to preto, že si nás Pán Ježiš vyvolil, vydobyl nám večný život, a preto Ho milujeme a milujeme aj ľudí okolo seba a záleží nám na ich záchrane.
Autor: Dušan Roháček
Pieseň: ES 491


Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky! Zachariáš 8,13

Pavol povedal svojím spolucestujúcim: Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a riekol mi: Neboj sa, Pavol, pred cisárom musíš stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Skutky apoštolov 27,23-24


Lukáš 10,17-20 :: Zjavenie Jána 12,7-12a(12b) :: Skutky apoštolov 5,17-21(22-27a)27b-29 :: Modlíme sa za: Liptovský Ján (Lo)