Zamyslenie na deň 29.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

9. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. Lukáš 12,48


Jeremiáš 1,4-10

4 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. 6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. 7 Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov. 9 Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Pozri sa: dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.


Pán o nás vie. Jeremiáš bol ešte veľmi mladý, keď k nemu zaznelo Božie slovo. A to nie hocijaké, ale ustanovenie, aby sa stal kladivom pre národy, boril, staval, sadil, čo plánuje Boh. Jeho zvesť mala byť o deštrukcii falošných ľudských istôt, o rakovine túžby po modlách sekulárneho sveta a tiež o treste a milosti nad takýmto stavom duchovného života. Preto sa Jeremiáš v modlitbe oprávnene vyhovára. Jeho mladosť podčiarkuje neskúsenosť a vlastnú slabosť človeka niečo vykonať. Ale Boh ho povzbudil slovom, ktorým dodnes povzbudzuje aj nás: „Neboj sa, lebo JA som s Tebou!“ Boh ho povzbudil poznaním, že skôr ako vyšiel z lona svojej matky, už ho poznal, rozumel mu a vedel o všetkom (Ž 139). Aj meno Jeremiáš znamená „Hospodin ma povýši, pozdvihne“. A takýto zázrak sa stal aj s ním. Pán stál v Jeho boji pri deštrukcii neviery národa, ale zároveň konštrukcii niečoho nového a krásneho. Boli to slová o milosti Novej zmluvy v našom srdci, tej zmluvy, ktorú Pán uzatvorí so všetkými, ktorí Ho naozaj milujú (Jer 31,31). Áno, toto bola tá vnútorná sila – istota Božej prítomnosti, milosti, ktorá mu pomáhala existovať a znova sa nadýchnuť. Možno aj my sa ocitáme v ťažkých situáciách, ale je tu Niekto, kto o nás vie, a Jeho ruka nie je slabá na naše pozdvihnutie…
Autor: Radoslav Danko
Pieseň: ES 279


Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Izaiáš 45,15

Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil. Ján 1,18


Matúš 25,14-30 :: Filipským 3,7-11(12-14) :: Žalm 42 :: Modlíme sa za: Evanjelickú diakoniu