Zamyslenie na deň 28.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 7,25-39

25 Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? 26 A hľa, verejne hovorí, a nič Mu nepovedia. Či poprední mužovia snáď naozaj poznali, že On je Kristus? 27 Ale o Tomto vieme, odkiaľ je; keď však príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. 28 Zvolal teda Ježiš, keď vyučoval v chráme, a riekol: Aj ma poznáte a viete, odkiaľ som. A ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je Ten, ktorý ma poslal a ktorého vy nepoznáte. 29 Ja Ho poznám, pretože som od Neho a On ma poslal. 30 Chceli Ho teda chytiť, ale nikto nepoložil ruku na Neho, lebo ešte neprišla Jeho hodina.

31 Mnohí však zo zástupu uverili v Neho a hovorili: Keď Kristus príde, či bude činiť viac znamení, ako činil tento? 32 I počuli farizeji, že si zástup takto povráva o Ňom. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby Ho zlapali. 33 Odpovedal teda Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k Tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť. 35 I hovorili Židia medzi sebou: Kam chce odísť, že Ho nenájdeme? Či chce odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť? 37 V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. 38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. 39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený.


„Ak je niekto smädný…“ „Si smädná? Dáš si niečo na pitie?“ Nad odpoveďou na takúto otázku zvyčajne nemusíme dlho premýšľať. V podstate niet nad čím špekulovať, veď ide o základnú telesnú potrebu človeka. Odpovieme áno alebo nie. – – Včera i dnes sme čítali o ľuďoch, ktorí majú niečo spoločné – osobne sa stretli s Pánom Ježišom Kristom, videli Ho, počuli, fyzicky zažili Jeho prítomnosť. Táto skúsenosť ich však nezjednotila, práve naopak – rozdelila na tých, ktorí v Neho uverili ako v Mesiáša, a na tých, ktorí neuverili. Rovnako je to aj v dnešnej dobe, nie každý radostne nasleduje Ježiša Krista. To však nič nemení na skutočnosti, že Pán Ježiš je Živá voda. Mať Ho je základnou duchovnou potrebou každého jedinca. On nie je náplasť, či barlička pre skazený, neúspešný život. On je Víťaz, Kráľ kráľov, On je sám Život! A zároveň sa nevtiera, len pozýva: „Príď, ak si smädný, dám sa ti napiť…“ Dáva nám možnosť – veď nie každý je smädný, nie každý chce piť. Teraz. No skôr či neskôr si telo potrebné tekutiny vypýta. Skôr či neskôr si náš duch vypýta Život. Pristúpme k Nemu s radostným a pokorným srdcom, nech v nás nezvíťazí hanba a strach. Nech nie je neskoro! Zároveň sa modlime za tých v našom okolí, ktorí z rôznych dôvodov tvrdia, že smädní nie sú! Buďme im svedectvom o živej vode, o Živote, predstavme im Mesiáša!
Autor: Zuzana Pongen Kovalčíková
Pieseň: ES 460


Lebo bdiem nad Svojím slovom, aby som ho splnil. Jeremiáš 1,12

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká. Židom 4,12


Filipským 2,12-18 :: Modlíme sa za: Horná Mičiná (Zv)