Zamyslenie na deň 29.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 5,21-34

21  Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zástup, keď bol ešte pri mori.   22  Tu prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairos, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám   23  a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila.   24  A šiel s ním; nasledoval Ho veľký zástup a tlačili Ho.   25  Medzitým akási žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok   26  a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala, a nič jej neosožilo, ale naopak: bolo jej vždy horšie, –   27  keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa Mu rúcha.   28  Lebo si povedala: Ak sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem!   29  A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je vyliečená z múk.   30  Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z Neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa: Kto sa mi dotkol rúcha?   31  I povedali Mu učeníci: Vidíš, že sa zástup tlačí na Teba, a spytuješ sa: Kto sa ma dotkol?   32  Obzrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila.   33  No žena, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená a trasúc sa pristúpila, padla pred Ním a povedala Mu celú pravdu.   34  On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia.


Kto sa ma dotkol? Pán Ježiš prichádza z kraja Gerazénov. Hneď ako loďky zakotvia, stojí pred Ním Jairos, predstavený synagógy. Prosí o pomoc. Pán je ochotný ísť s ním. Sprevádza ich zástup. V ňom je ukrytá aj žena, ktorá sa roky trápila krvotokom. Hanbila sa za svoju chorobu, lebo pre ňu bola považovaná za nečistú. So správami o Ježišovi však jej život dostal novú nádej. Potajomky prichádza a zozadu sa dotýka plášťa Pána Ježiša, lebo má nádej – vieru – že bude mocou Ježišovou uzdravená. Tak sa aj stalo. Majster sa zastaví a nepochopiteľnou otázkou: „Kto sa ma dotkol?“ odkladá uzdravenie dievčatka. Žena padá pred Ním na kolená a vyznáva všetku svoju bolesť, hanbu i zázračné uzdravenie. Ako často sa aj my, milí čitatelia, podobáme tejto žene?! Mnohé roky, ba často celý život sa trápime rôznymi súženiami. Vynakladáme sily, čas i peniaze na riešenie našich vnútorných bojov, vzťahov či chorôb, ale bez výsledku. Často sa za svoje „choroby – problémy“ hanbíme a skrývame ich. Aj v tejto situácii je však Cesta. Ak sa v nádeji – vo viere – hoci aj zozadu dotkneme Pána Ježiša, príde uzdravenie. Potom nebude pre nás problém vydať svedectvo o Jeho pomoci a láske. On môže aj nad nami vysloviť slová: Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji a buď uzdravený zo svojho trápenia.
Autor: Ján Čermák
Pieseň: ES 652


Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne pred ním nebolo v tebe. Jeremiáš 2,19

Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Zjavenie Jána 3,11


JEREMIÁŠ 1,11-19 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÁ SIELNICA (LO)