Zamyslenie na deň 30.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 5,35-43

35  Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra?   36  Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!   37  A nikomu nedovolil, aby Ho nasledoval, len Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu.   38  A prišli do domu predstaveného synagógy. Keď videl zhluknutie mnohých plačúcich a bedákajúcich,   39  vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí.   40  A oni Ho vysmiali. Nato vyhnal všetkých, vzal so sebou otca a matku dieťaťa i tých, čo boli s Ním, a vošiel tam, kde bolo dieťa.   41  Chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talitha kumi! – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti, vstaň!   42  A dievča hneď vstalo a chodilo; bolo totiž dvanásťročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba.   43  On im však prikazoval, aby sa o tom nikto nedozvedel. Potom kázal dať jej jesť.


Neboj sa, len ver! Pre Pána Ježiša nikdy nie je neskoro. Zástup okolo Neho žasne nad uzdravením chorej ženy. Túto chvíľu, naplnenú Božou prítomnosťou, prerušili ľudia z domu predstaveného synagógy: „Nechaj Majstra, dcérka ti umrela.“ Smrť zmarila jeho nádeje. Prečo sa Pán Ježiš zastavil a nešiel rovnou cestou k nemu domov? Prečo uzdravil tú ženu a nie jeho dcéru? Pán ho však upokojil, keď k nemu prehovoril: „Neboj sa, len ver!“ Keď prišli do jeho domu, Pán Ježiš napriek posmechu všetkých, za úžasu rodičov i troch Svojich učeníkov, dievčatko kriesi k životu. Napriek zdanlivému zlyhaniu, či sklamaniu ju vracia najbližším. S bázňou hľadíme na túto udalosť a koríme sa pred Pánom Ježišom ako Pánom života a smrti. Ale: Nie sme niekedy ako Jairos? Aj my prichádzame k Bohu s prosbami o pomoc plní nádeje. Naše nádeje sa zväčšujú, keď sme svedkami Božej pomoci iným ľuďom. Zrazu však príde Božie „zdržanie“ a naše nádeje sa rozplynú. Zostáva nám beznádej. Aj my potrebujeme počuť slová Pána Ježiša: „Neboj sa, len ver!“ Maj vieru, ktorá stojí proti ľudskému rozumu! S takouto vierou sa takmer vždy staneme terčom posmechu. Ak v nej však zotrváme, budeme svedkami Božieho konania aj v našich životoch. On vykoná Svoje dielo v najsprávnejšom čase. Pre Neho nikdy nie je neskoro.
Autor: Ján Čermák
Pieseň: ES 474


Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8

Ježiš hovorí: Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Ján 13,15


LUKÁŠ 12,42-48 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÝ JÁN (LO)