Zamyslenie na deň 28.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 5,1-20

1  Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov.   2  A hneď, ako vystúpil z lode, vyšiel Mu z hrobov naproti človek nečistého ducha;   3  býval totiž v hroboch, a nikto ho nemohol sputnať ani reťazami.   4  Často ho síce sputnali a zviazali, ale roztrhal reťaze a polámal putá a nikto ho nevládal skrotiť.   5  Tak býval celé dni a noci v hroboch a po vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.   6  Keď uvidel zďaleka Ježiša, pribehol a hodil sa pred Ním,   7  potom skríkol silným hlasom: Čo Ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Zaklínam Ťa Bohom, nemuč ma!   8  (Ježiš) mu totiž povedal: Duch nečistý, vyjdi z toho človeka!   9  A spýtal sa ho: Ako sa voláš? Odpovedal: Moje meno je Légia, lebo nás je mnoho.   10  A veľmi Ho prosil, aby ich nevyháňal z krajiny.   11  Pásla sa tam na svahu vrchu veľká črieda svíň.   12  I prosili Ho duchovia: Pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich.   13  A povolil im. Vyšli teda nečistí duchovia a vošli do svíň; i rútila sa asi dvojtisícová črieda svahom do mora a potopila sa v mori.   14  Pastieri však utiekli a vyrozprávali to po meste i po osadách; a ľudia vyšli pozrieť, čo sa stalo.   15  A príduc k Ježišovi, videli démonom posadnutého, ktorý mal Légiu, sedieť oblečeného a pri rozume, i preľakli sa.   16  Tu im očití svedkovia rozprávali, ako to bolo s tým posadnutým a so sviňami.   17  I prosili Ho, aby odišiel z ich končín.   18  A keď vstupoval na loď, prosil Ho onen bývalý posadnutý, aby mohol ísť s Ním.   19  Ježiš mu však nedovolil, ale mu riekol: Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou.   20  A on odišiel a začal rozhlasovať po Desaťmestí, čo veľké mu urobil Ježiš; a všetci sa divili.


Pýtaj sa! Sú otázky, ktoré sú pre život človeka podstatné. Je dobré klásť si správne otázky a hľadať na ne odpovede u fundovaných odborníkov. Kľúč k správnemu pochopeniu otázok o živote sa snažíme objavovať v odpovediach Ježiša Krista. Mnohí vedia hovoriť o existencii, ale nevedia, čo znamená život. To je totiž veľký rozdiel. Ježiš nám dáva odpoveď na otázku, ako žiť. V živote sa mnohokrát stretávame so zlom. Prítomnosť zla dokáže zničiť život vo všetkých sférach – telesnej aj psychickej. Hriech dokáže človeka úplne izolovať, odsunúť na vedľajšiu koľaj. Aj muž z dnešného príbehu bol inými izolovaný, bol neskrotný a nebezpečný. Jeho otázka pri stretnutí s Ježišom bola jasná: „Čo Ťa do mňa?“ Dnes by sme možno povedali: „Daj mi pokoj!“ Mnohí ľudia chcú mať pokoj od Boha, od Ježiša. Je to ich životný postoj. Stretnutie s Ježišom bolo pre človeka z biblického príbehu  veľmi prospešné – aj napriek negatívnej otázke. Výsledok bol, že onen muž sedel oblečený a pri rozume. Nebojme sa stretnúť sa Ježišom, aby odstránil od nás zlo, hriech, diabolské zmýšľanie! Pri Ňom nájdeme odpovede na otázky života a budeme môcť byť hodnovernými svedkami toho, že Boh dáva nášmu životu zmysel i dnes.
Autor: Milan Petrula
Pieseň: ES 233


Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha! Ozeáš 12,7

Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Kolosenským 3,12


1.KORINTSKÝM 9,16-23 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÁ PORÚBKA (LO)