Zamyslenie na deň 29.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 11,23-31

23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že je dieťa vydarené, a nedali sa odstrašiť kráľovským rozkazom. 24 Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. 25 Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, 26 a pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal pred očami odmenu. 27 Vierou opustil Egypt a nebál sa kráľovského hnevu, lebo bol vytrvalý, akoby videl Neviditeľného. 28 Vierou nariadil veľkonočné slávnosti a (rozkázal) potrieť krvou (veraje), aby sa (anjel) zhubca nedotkol ich prvorodených. 29 Vierou prešli (Židia) cez Červené more ako po suchu, a keď sa potom Egypťania pokúsili o to, potopili sa. 30 Vierou padli múry Jericha, keď ich (Židia) obchádzali sedem dní. 31 Vierou neviestka Rachab nezahynula s neposlušnými, lebo pokojne prijala vyzvedačov.


Verba movent – exempla trahunt. „Slová hýbu – príklady priťahujú“, hovorili kedysi Rimania. Príklady správania a postojov, vzory viery a morálky potrebujeme v každej dobe, i dnes, a to nielen mladí, ale my všetci. Vo výpočte svedkov viery máme v dnešnom texte Mojžiša – odvážneho vodcu Izraela a Božieho muža, izraelských otrokov utekajúcich z egyptského otroctva do zasľúbenej krajiny slobody, izraelských bojovníkov obliehajúcich veľké a opevnené mesto Jericho a ženu so zlou povesťou Rachab. Všetci sú príkladom odvážnej viery, ktorá bola ochotná i napriek zlým vyhliadkam veriť jedinému živému a neviditeľnému Bohu – Jeho slovám i zasľúbeniam. Božie slová ich pohli z nečinnosti a apatie k odvážnej viere a činom. Tak sa všetci zaradili k Božiemu ľudu. Všetci boli ochotní a vytrvalí znášať pre svoju vieru a odvahu riziko, pohanenie a protivenstvá a zanechať chvíľkový pôžitok z hriechu, lebo mali pred očami oveľa väčšiu odmenu – odmenu Božej milosti a spravodlivosti. Ich príklad úprimnej viery, trpezlivosti a odvahy aj teba pozýva dokázať v dnešnej dobe, že tvoj život patrí Bohu, že patríš k Božiemu ľudu. Prajem ti k tomu veľa odvahy a sily viery! Nech ťa Božie slovo pohne k nasledovaniu Pána a tvoj život, ktorý premieňa, nech je príkladom a vzorom pre ľudí, ktorí žijú vedľa teba!
Autor: Marek Cingeľ
Pieseň: ES 620


Na pokyn Hospodinov sa Izraeliti dávali na cestu a na pokyn Hospodinov sa utáborili. 4.Mojžišova 9,18

Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. Lukáš 5,5


Izaiáš 43,8-13 :: Modlíme sa za: Budiná (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby