Zamyslenie na deň 28.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 11,8-22

8 Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide. 9 Vierou sa usadil v zemi zasľúbenej ako v cudzej a prebýval v stánkoch s Izákom a Jákobom, dedičmi toho istého zasľúbenia. 10 Očakával totiž mesto, majúce pevné základy, ktorého Tvorcom a Staviteľom je Boh. 11 A tiež Sára vierou nadobudla silu počať, hoci sa jej čas už minul. Pokladala totiž za verného Toho, ktorý dal zasľúbenie. 12 Preto z jedného človeka, a to už neplodného, rozmnožilo sa ľudstvo ako hviezdy na nebi a piesok na morskom pobreží, ktorý nemožno spočítať. 13 Títo všetci umierali vo viere a nedosiahli, čo im bolo zasľúbené. Len zďaleka to videli, uvítali a vyznávali, že sú len cudzincami a pútnikmi na zemi. 14 Lebo tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. 15 A keby boli mysleli na zem, z ktorej vyšli, by mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej vlasti, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil (nebeské) mesto. 17 Vierou obetoval Abrahám Izáka, keď ho (Boh) skúšal. A jednorodeného priniesol obetovať, hoci prijal zasľúbenie, 18 a bolo mu povedané: Po Izákovi bude sa volať tvoje potomstvo. 19 Tak uvažoval totiž, že Boh môže vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto ho aj dostal späť; a to je podobenstvo. 20 Vierou požehnal Izák Jákoba a Ézava do budúcnosti. 21 Vierou požehnal Jákob oboch Jozefových synov, keď umieral a vzýval Boha, opierajúc sa o palicu. 22 Vierou sa rozpomínal Jozef na odchod synov izraelských, keď dokonával, a prikázal, čo s jeho kosťami.


Vierou… Viera – to je chváliť Boha aj v búrke, dôverovať Mu aj v údolí smrti, nasledovať Ho aj v tme. Zaujala ma táto krátka facebooková definícia viery. V našom texte je tiež definícia viery. Pisateľ sa nám ju snaží podať názorne cez životy ľudí. V celej kapitole sa ako refrén opakuje slovo „vierou“ a nasledujú udalosti zo života tých, ktorí Bohu dôverovali. Abrahám a tri generácie jeho potomkov. Čo znamenalo žiť vierou pre neho? Ísť do neznáma na Božie volanie. Bývať tu na zemi v stánkoch a aj tak dať najavo, že čaká na lepšiu vlasť. Veriť, že mu Boh dá syna, aj keď z ľudského hľadiska to bolo nemožné. A keď sa už konečne toho syna dočkal, mal ho obetovať. Vierou požehnal Izáka a štafetu viery odovzdal ďalej a podobne Izák aj Jákob. A pritom všetkom počujeme ten istý refrén – vierou. Vieme z iných miest, že to nebolo vždy ľahké. Nechýbali zápasy, pochybnosti, netrpezlivosť, smiech, klamstvo, pády, človečina v rôznych formách, ale predsa nad tým všetkým dominuje ono „vierou“. Čo znamená žiť vierou dnes pre teba, tam, kde si? K čomu ťa Boh volá? Čomu máš veriť? Čo obetovať? Duchu Svätý, pomôž nám aj dnes pochopiť, čo znamená žiť vierou, a daj, nech sa naša viera prejavuje v skutkoch lásky!
Autor: Jana Cingeľová
Pieseň: ES 631


Takto vraví Hospodin: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Ajhľa, uzdravím ťa. 2.Kráľov 20,5

Lazár bol chorý. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný. Ján 11,2-3


2.Mojžišova 3,13-20 :: Modlíme sa za: Budimír (Ko)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby