Zamyslenie na deň 28.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 6,18-24

18 V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých 19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, 20 pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť.
21 Ale aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všetko vám oznámi milovaný brat a verný pomocník v Pánovi Tychikos; 22 práve na to posielam ho k vám, aby ste sa dozvedeli o nás, a aby vám potešil srdcia. 23 Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen.


Životodarný príhovor. Nie je to tak dávno, čo sme sa modlili za istého misionára v Sudáne, ktorý tam bol vo väzení. Najprv bol odsúdený na trest smrti, potom mu zmiernili trest na vyše dvadsať rokov. Nakoniec ho pustili a on vydával svedectvo, ako ho Boh viedol, posilňoval a povzbudzoval a ako mohol svedčiť aj svojim spoluväzňom. – – Pavol je vo väzení, ale nestráca odvahu a necíti sa porazený. Aj z väzenia píše listy plné povzbudenia. V tomto liste prosí Efezanov, aby sa modlili za to, aby aj napriek svojim putám naďalej „prosto a smelo“ (v.20) hovoril o Kristovi. „Modlite sa vždy a dajte sa pritom viesť Svätým Duchom“ (v.18). Ako sa môžem neprestajne modliť? Jednou z možností je krátko a rýchlo sa pomodliť pred každou situáciou, s ktorou sa stretnem. Môžeš urobiť modlitbu svojím životom a život modlitbou, a súčasne žiť vo svete, ktorý nutne potrebuje Boží vplyv. Boh nám dáva do života ľudí preto, aby sme sa za nich prihovárali v modlitbách, a nie preto, aby sme na nich hľadali chyby. – – A tak „tešte sa z toho, že máte nádej, trápenie znášajte trpezlivo a modlite sa vytrvalo“ (Rim 12,12)! Boh vaše modlitby počuje.
Autor: Ľubica Trusinová
Pieseň: ES 308


Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch – znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Jeremiáš 31,33

Pavol píše: Ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého. 2.Korintským 3,3


1.Mojžišova 2,1-3 :: Modlíme sa za: Žilina (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby