Zamyslenie na deň 28.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 5,8-15

8 Zatrúbte rohom v Gibei a na trúbe v Ráme, kričte na poplach v Bét-Ávene, vystrašte Benjamín! 9 Efrajim bude púšťou v deň trestu. Medzi kmeňmi Izraela zvestujem to, čo je isté. 10 Kniežatá judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky; vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. 11 Efrajim trpí útlak, právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. 12 Ja som ako moľ pre Efrajim, ako črvotoč pre dom Júdov. 13 Keď Efrajim zbadal svoju nemoc a Júda svoj vred, Efrajim išiel do Asýrska, obrátil sa na veľkráľa, ale ten vás nemôže uzdraviť, on neodstráni váš vred. 14 Lebo ja som ako lev pre Efrajim a ako levíča pre dom Júdu; ja, ja roztrhám a odídem, odnesiem, a nikto nezachráni. 15 Odídem, vrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu, dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať hovoriac:


Medzi láskou a hnevom. Každý si žijeme svoj život a robíme vlastné rozhodnutia, ale nie vždy sú všetky dobré a správne. Keď sa toho zlého nahromadí príliš veľa, dostihne nás to. Nedá sa totiž donekonečna zametať smeti pod koberec. Veci sa musia riešiť a musíme čeliť aj následkom. Ako? To je na slobodnom rozhodnutí každého z nás. Ale život ukazuje, že je vždy ľahšie zhodiť vinu na niekoho iného, uraziť sa, či bojovať päsťami. Jednoduchšie je voliť si zlé cesty. A pritom obviniť z našich problémov aj samotného Pána Boha. Kde je? Prečo mi nepomôže? Lenže pýtali sme si radu od Neho? A keď nám ju dal, poslúchli sme Ho? Neodmietli sme Jeho Slovo? Pán Boh sa zaujíma o naše životy. Ako vníma naše zápasy? Áno, je tu a hnevá sa. Mal trpezlivosť s nami, ale teraz je nebezpečný, lebo sme tie zápasy vzdali. A kým sa k Nemu nevrátime sami dobrovoľne, s prosbou o odpustenie, bude nebezpečný stále! Boží hnev nás desí. Ešte desivejšie bolo utrpenie a smrť Božieho Syna na Golgotskom kríži. Kruté bolesti, páľava slnka… Toto všetko On dobrovoľne podstúpil kvôli nám. Z lásky. Ježiš Kristus potupne zomrel na kríži a my vďaka Nemu už nemusíme…
Autor: Erika Pospíšilová
Pieseň: ES 331


Nech muž neprávosti opustí svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, lebo On hojne odpúšťa. Izaiáš 55,7

Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Lukáš 19,8-9


Skutky apoštolov 13,15-25 :: Modlíme sa za: Drienčany (Ri)