Zamyslenie na deň 28.6.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 15,1-21

1  Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinovi túto pieseň: Ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil; kone i jazdcov vrhol do mora.   2  Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. On je môj Boh, budem Ho oslavovať; Boh môjho otca, budem Ho zvelebovať.   3  Hospodin je bojovník; Hospodin Jeho meno.   4  Vozy faraónove a jeho vojsko vrhol do mora: jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori.   5  Prúdy vôd ich zakryli; zapadli do hlbín ako kameň.   6  Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľa.   7  Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov; vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko.   8  Dychom z tvojich nozdier nahromadili sa vody, ich prúdy sa postavili ako hrádza, prívaly vôd stuhli uprostred mora.   9  Nepriateľ povedal: Naháňať ich budem, kým ich nedobehnem, rozdelím korisť, vyplní sa moja žiadosť na nich; vytasím svoj meč; zahladí ich moja ruka.   10  Zavial si svojím vetrom, pokrylo ich more, ponorili sa ako olovo v mohutných vodách.   11  Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?   12  Vystrel si pravicu, pohltila ich zem.   13  Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil, a mocne sprevádzal k svätému príbytku.   14  Počuli to národy, triasli sa, úzkosť zachvátila obyvateľov Filištínska.   15  Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, mocnárov Moábu pochytila triaška; občania Kanaánu stratili odvahu.   16  Padol na nich strach a hrôza; pre veľkosť Tvojho ramena zamĺkli sťa kameň, kým Tvoj ľud neprejde, Hospodine, kým neprejde ľud, ktorý si vykúpil.   17  Dovedieš ho a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojím príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo Tvoje ruky založili.   18  Hospodin kraľuje na večné veky!   19  Lebo keď kone faraónove s vozmi i jazdcami vošli do mora, Hospodin vrátil na nich morské vody; Izraelci však prešli po suchu prostriedkom mora.   20  Prorokyňa Mária, sestra Áronova, vzala do ruky bubon, za ňou vyšli všetky ženy s bubnami v chorovode.   21  Mária im odpovedala: Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil, kone a jazdcov vrhol do mora.


Oslavovať a spievať budem. Kedy sa človek raduje tak, že začne spievať? Poviem vám príklad. Predstavte si, že naši slovenskí futbalisti uspeli na majstrovstvách Európy vo futbale a stali sa majstrami! Radosť fanúšikov by bola veľká. Tí by od radosti skákali a spievali. A to je iba športové víťazstvo, kde ide iba o zábavu. Izraeliti však zažili víťazstvo, keď im išlo o život. To v nich vyvolalo veľkú radosť a začali oslavovať Hospodina. Spev, chválospev, worship je jedna forma prejavu radosti a vďačnosti. Kde spievaš chvály Ty? Môže to byť v kostole, alebo s priateľmi na skupinke, alebo so svojou rodinou, alebo keď si sám. Nejde o to, kde ani ako spievaš. Či je to falošne, alebo ako operný spevák. Pán Boh sa pozerá na srdce, čo z neho vychádza. Ježiš Kristus za mňa a za teba vydobyl víťazstvo na kríži. Je hoden, aby sme Ho oslavovali aj piesňami. „Pane Ježišu, modlím sa s vďačným a radostným srdcom. Ty si zvíťazil, si mocnejší, ako ten, ktorý je vo svete! Si v nás, preto môžeme víťaziť a spievať.“
Autor: Marek Poloha
Pieseň: ES 362


Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Izaiáš 55,12

Pokoj vám zanechávam, Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Ján 14,27


RÍMSKYM 9,14-23(24-26) :: MODLÍME SA ZA: KOCEĽOVCE (GE)