Zamyslenie na deň 28.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vstúpení. EXAUDI
(Čuj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7)
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


Ján 7,37-39

37 V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. 38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. 39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený.


Tak sa napi! Predstav si, že si smädný! Máš pri sebe vodu, ale sa nenapiješ. Pritom plačeš a sťažuješ sa všetkým naokolo, aký si smädný. Keď ťa iní vidia, povedia si: Čo sa nenapiješ? Veď voda je hneď po ruke! Nie je to obraz o nás, kresťanoch? Toľko sťažností, plačov, frustrácie, prosieb o modlitby! A pritom Ježiš hovorí: Si smädný? Plačeš? Nevládzeš? Poď ku Mne a napi sa! Som tu pri tebe. Utíš svoj smútok, nepokoj! Nielenže sa utíši tvoj smäd, ale dokonca, ty sám sa staneš vodou pre iných. Aká ponuka! A predsa mnohými nevyužitá. Asi sú nám plač, starosti, sťažnosti cennejšie, ako krása, ktorú nám ponúka Ježiš. Asi sme si už zvykli… Tak plačme, sťažujme sa, modlime sa… a buďme na smiech všetkým naokolo…! Kresťania, ktorí hovoria o živej vode, ale sami ju nikdy neskúsili. Kresťania, ktorí hovoria o Bohu, do ktorého treba vložiť všetku svoju dôveru, ale svoju dôveru v Neho nikdy nevložili! Kresťania, ktorí sedia v kostole a počúvajú o Spasiteľovi, ku ktorému s dôverou nikdy neprišli…! Na čo čakáme? Že zomrieme od smädu?
Autor: Slavomír Slávik
Pieseň: ES 484


Ty vidíš, Hospodine, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky. Žalm 10,14

Ježiš prijal zástupy a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenie. Lukáš 9,11


Ján 15,26 – 16,4 :: Efezským 3,14-21 :: Žalm 27:: MODLÍME SA ZA: Myjavský seniorát