Zamyslenie na deň 28.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 13,8-13

8  Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie.   9  Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme,   10  ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.   11  Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.   12  Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).   13  Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.


Hymna lásky, oslava lásky. Bežne oslavujeme narodeniny a iné významné životné jubilejné udalosti. Pri oslavách si môžeme uvedomovať, ako plynie čas. Odkiaľ a kam sme sa posunuli. Rastieme skúsenosťami. Apoštol Pavol hovorí, že rast by sme mali zaznamenať aj v láske: „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ Kedy má mať láska narodeniny, aby sme ich mohli oslavovať? Predsa každý deň! V podobnom duchu píše aj náš reformátor: „Každý deň má v nás povstávať a vychádzať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom naveky.“ Tak aj dnes zablahoželajme láske, aby sa pri nás dobre cítila a šírila ďalej! Nakoniec, aj my ju potrebujeme – od Boha i od iných ľudí.
Autor: Ľubomír Kordoš
Pieseň: ES 246


Hospodin vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo. Jób 33,28

Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás Svojou mocou. 1.Korintským 6,14


JÁN 14,7-14 :: MODLÍME SA ZA: HORNÁ MIČINÁ (ZV)