Zamyslenie na deň 28.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 2,16-19

16 Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty, 17 veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. 18 Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní 19 a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom.


Tiene verzus skutočnosť. Kresťania! Sme povolaní k tomu, aby sme boli tomuto svetu svetlom a soľou! Sme povolaní k tomu, a by sme boli živým svedectvom o skutkoch a milosti Pána pánov! Sme povolaní vzdávať Mu chválu, slúžiť Mu, uctievať Ho celým svojím bytím – každý deň, každý nádych! Náboženstvo je o živote v strachu a neistote, zatiaľ čo vzťah je o slobode a radosti. Náboženstvo je o zásluhách a kupovaní si požehnania. Vzťah je o obojstrannej láske. Pán nás miluje až tak, že za nás položil Svoj život. My si to ani nezaslúžime, ani Mu to nikdy nesplatíme. On to od nás ani neočakáva. Vyžaduje však, aby sme Ho tiež milovali. Nie napolovicu, nie z desiatich percent, ale z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Hospodin chce celú našu lásku. Tiež od nás vyžaduje, aby sme Jeho láskou milovali iných. Jeho láskou? Áno, tou, čo bola ochotná ponížiť sa, slúžiť a až sa vzdať svojho vlastného života. Pre nehodných. Náboženstvo uctieva modly, princípy, filozofie. Vzťah si žiada vernosť a poslušnosť – nekľakať pred iným, zostávať v Ňom, v Jeho láske. Moslim, budhista, žid, hinduista i ateista má náboženstvo. A ty, kresťan, máš náboženstvo alebo máš vzťah s Kráľom kráľov? Nedaj sa oklamať inými a nedaj sa oklamať samým sebou! Drž sa Krista! On je Hlava. On je skutočnosť. On jediný je hodný!
Autor: Zuzana Pongen Kovalčíková
Pieseň: ES 458


Nech je požehnaný Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Daniel 3,28

A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. Anjel udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. Skutky apoštolov 12,7


1.Petra 2,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Kežmarok (Ta)