Zamyslenie na deň 28.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa pôstna. Okuli
(Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. Žalm 25,15)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Lukáš 9,62


EFEZSKÝM 5,1-8A

1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti   2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.   3 Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých;   4 ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie – čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie.   5 Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom.   6 Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.   7 Nebuďte teda ich spoluúčastníci.   8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.


Život s Bohom – život v láske! Všetci kresťania úprimne túžime po živote s Bohom a určite sa snažíme robiť všetko pre to, aby naše skutky, naše zmýšľanie, celý náš život bol podriadený tomuto cieľu. Ale zvodov sveta na nás číha zo všetkých strán neskutočné množstvo – a, bohužiaľ, zo dňa na deň ich pribúda. No a bláznivých rečí, nemiestneho vtipkovania, či smilstva máme ako samozrejmosť v bohatej ponuke denno-denne v priamom prenose z našich médií, či od celebrít dnešného sveta. Ako sa tomu ubrániť? Ako presvedčiť konzumentov týchto praktík, že tam cesta kresťana nevedie, že to spôsobuje Boží hnev a čo je najsmutnejšie, znamená to pre každého nečistého koniec na ceste k nebeskému kráľovstvu? Všetci buďme pred svetom ako ľudia žijúci v láske (aj keď musíme prekonávať svoje JA), ako ľudia, ktorí okolo seba rozdávajú lásku, a tým dokazujú, že život môže byť krásny a požehnaný aj bez „radostí tohto sveta“. Majme vždy a všade na pamäti slová apoštola Pavla v liste Timotejovi: „Buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote.“
Autor: Bohuš Beňuch
Pieseň: ES 539


Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! Izaiáš 41,13

Šimonova testiná ležala v horúčke, a hneď Mu povedali o nej. Ježiš pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol, a horúčka jej prestala.  Marek 1,30-31


LUKÁŠ 9,57-62 :: ŽALM 141 :: MODLÍME SA ZA: ZÁPADNÝ DIŠTRIKT