Zamyslenie na deň 28.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 8,1-18

1 V šiestom roku, v šiestom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší Júdu sedeli predo mnou. I dopadla tam na mňa ruka Hospodina, Pána. 2 Ale hľa, videl som postavu, ktorá vyzerala ako muž: od bedier dolu vyzerala ako oheň a od bedier vyššie vyzerala ako žiara, ako mosadzné zrkadlo. 3 Potom vystrel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútornej brány, obrátenej na sever, kde bol podstavec sochy Náruživosti, ktorá vyvolávala vášeň. 4 Ajhľa, bola tam sláva Boha Izraela, podobného zjavu, ako som videl v údolí. 5 I riekol mi: Človeče, pozri sa na sever! Keď som sa pozrel na sever, ajhľa, tu bol severne od brány pri vchode oltár sochy Náruživosti. 6 Riekol mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohavnosti, ktoré tu páše dom Izraela, ma zaháňajú z mojej svätyne. Avšak ešte väčšie ohavnosti uvidíš. 7 Doviedol ma ku vchodu do nádvoria a uvidel som dieru v múre. 8 I riekol mi: Človeče, preraz ten múr! Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. 9 Povedal mi: Vojdi a pozri sa na ohavnosti, ktoré tu pášu. 10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrzkých bytostí a všetkých modiel domu Izraela, vyryté dookola na stene. 11 Stálo pred nimi sedemdesiat mužov spomedzi starších domu Izraela a uprostred nich stál Jaazanjá, syn Šáfánov. Každý mal v ruke kadidelnicu a vôňa z oblaku kadidla vystupovala hore. 12 Riekol mi: Videl si, človeče, čo pášu starší domu Izraela v tme, každý vo svojej miestnosti s modlou? Lebo si vravia: Hospodin nás nevidí. Hospodin opustil krajinu. 13 Povedal mi: Znova uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ktoré pášu. 14 Priviedol ma ku vchodu do brány domu Hospodinovho, obrátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali Tammúza. 15 Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ako sú tieto. 16 Priviedol ma do vnútorného dvora domu Hospodinovho, a hľa, pri vchode do chrámu Hospodinovho, medzi predsieňou a oltárom, bolo asi dvadsaťpäť mužov, obrátených chrbtom k chrámu Hospodinovmu a tvárou k východu. Klaňali sa slnku, obrátení na východ. 17 Povedal mi: Videl si, človeče? Či je primálo pre dom Júdu páchať ohavnosti, ktoré tu robia? Veď naplnili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, prikladajú si k nosu zväzok ratolestí. 18 Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich.


Neuveriteľné! Kam sa až človek dostane, keď nechá vo svojom živote pôsobiť hriech? Pán Boh hovorí o Svojom národe vo v. 6: „…zaháňajú ma z mojej svätyne.“ Až tak ďaleko môže človek dospieť, že Toho, ktorý ho utvoril, pošle preč, vyženie Ho zo svojho života? Zdá sa to neuveriteľné, ale je to tak: Hospodina, Pána celého vesmíru, môže človek svojím postojom, hriechom a dobrovoľným odmietnutím, zahnať od seba preč, hoci ON sa snaží získať každého na Svoju stranu. – – Čo je napísané o Pánu Ježišovi, keď prišiel na tento svet zachrániť hriechom poznačených a na večné zatratenie odsúdených ľudí? Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal! Prišiel do svojho vlastného, a Jeho vlastní ho neprijali!“ (Ján 1,10-11). Jedna hudobná skupina to vyjadrila takto: „Preplnený Betlehem ochoty preň nemá. Vystrčil Ho do jaslí, tam na kôpku sena.“ – – Pán pre nás, hriešnikov a zlých ľudí, urobil všetko, aby sme boli zachránení pre večný život, hoci si to vôbec nezaslúžime. Ev. Jána 1,12 pokračuje: Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno.“ – – Ak patríš Pánu Ježišovi, nemusíš sa báť, že ťa z Jeho ruky niekto vytrhne. Ale zároveň ťa prosím, aby si robil všetko pre to (v duchovnom živote), aby si Ho „nevyhnal“ zo svojho života!
Autor: Vladimír Peter
Pieseň: ES 491


Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. Izaiáš 48,20

Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. Matúš 24,14


Skutky apoštolov 14,8-18 :: MODLÍME SA ZA: časopis Evanjelický východ