Zamyslenie na deň 28.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa Deviatnik. Septuagesima
Lebo nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. Daniel 9,18


Jeremiáš 9,22-23

22 Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! 23 Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu – znie výrok Hospodinov.


Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi! Všetci sa radi chválime tým, čo pokladáme v živote za dôležité, tým, čo nám robí radosť, tým, na čom si zakladáme, čo sme dosiahli. Robíme to aj preto, aby sme zvýšili svoju hodnotu v očiach iných ľudí. Chvála veriaceho človeka však má vyzerať celkom ináč. Veriaci človek predsa vie, že nepotrebuje zvyšovať svoju hodnotu v očiach iných. Jeho hodnota je nesmierna. A nedá sa opísať ani vyčísliť. Veď koľko stál život Pána Ježiša Krista, ktorý za nás položil na kríži? Život Ježiša Krista, Božieho Syna, je hodnotou aj tvojho aj môjho života. Nevyrovná sa jej ani všetko bohatstvo sveta, ani všetka múdrosť vzdelancov počas celej histórie ľudstva a ani sila mocných. Veď každý silák raz skončí bezmocne v truhle. Apoštol Pavol napísal: „Ak sa mám chváliť, svojou slabosťou sa budem chváliť.“ Nešlo mu o seba, ale o oslavu a chválu Pána Ježiša Krista, ktorý nikdy neponíži slabých, ale Svojou milosťou robí z nich silných. Neponíži prostých, ale vyzbrojí ich múdrosťou Ducha Svätého a z chudobných urobí boháčov – dá im celé Svoje kráľovstvo. Taký je On Pán! Chváľme Ho! Aj dnes v chráme a darmi, ktoré nám dal, slúžme iným tak, ako On slúži nám! A vždy sa modlime: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, lež menu Svojmu daj česť pre Svoju milosť a vernosť!“
Autor: Katarína Hudáková
Pieseň: ES 355


Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina! Žalm 27,14

Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Jakub 5,11


Matúš 20,1-16a :: 1.Korintským 9,24-27 :: Žalm 119,73-80 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Tranoscius

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby