Zamyslenie na deň 27.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 4,1-6

„1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. 4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.“


Pozor na falošné učenie! Pisateľ dôrazne varuje: „Milovaní… skúmajte duchov, či sú z Boha“! Medzi nimi začali úspešne presadzovať svoj vplyv zdanlivo seriózni zvestovatelia. Aj keď navonok vystupujú celkom nevinne a zbožne, učenie, ktoré šíria, ohrozuje cirkevné spoločenstvo. Údajne sa snažia pomôcť ľuďom nájsť ľahšiu cestu k pravej viere, k dokonalejšiemu životu a spáse. K tomu je podľa nich potrebné zvláštne, vyššie poznanie. Tak sa stalo, že týmto bludom zvedení kresťania podľahli – podľahli nenávisti voči všetkému hmotnému, telesnému. Napokon do ich príťažlivej schémy myslenia nezapadol ani Spasiteľ, Ježiš Kristus, ako Syn Boží, pravý Boh a pravý človek. Ján vo svojich listoch odhaľuje nepravosť tohto učenia založeného na ľudskej múdrosti. V krásnom súzvuku s ním je aj vyznanie apoštola Pavla v hymne lásky (1K 13,2). Veriaci kresťania môžu byť veľmi ľahko zvedení lichotivými rečami a pritom podľahnúť bludom. Poznať a rozlišovať „Ducha pravdy a ducha bludu“ môže vlastne iba „Duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele“. On je ten, ktorý prišiel na svet konať „vôľu Toho, ktorý (Ho) poslal“ (J 6,38), a tak zjaviť svetu nesmiernu Otcovu lásku. Aby bol pre žízniacich prameňom vody prúdiacej k večnému životu (J 4,14), aj chlebom života (J 6,35), svetlom sveta (8,12), ale aj cestou, pravdou i životom (14,6).
Autor: Ondrej Peťkovský
Pieseň: ES 453


Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil. 2.Mojžišova 15,13

Žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás. Efezským 5,2


Matúš 12,1-8 :: Modlíme sa za: Klenovec (Ri)