Zamyslenie na deň 26.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

13. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25,40


1.Mojžišova 4,1-16a

„1 Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. 2 Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. 3 Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. 4 Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, 5 ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. 6 Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? 7 Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! 8 Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. 9 Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata? 10 Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. 11 Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi. 13 I povedal Kain Hospodinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. 14 Ajhľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma. 15 Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si sedemnásobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. 16 Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej “


Daj z najlepšieho! Ábel obetoval Bohu z toho najlepšieho, čo mal. Aj Kain obetoval. Ale iba z povinnosti. Lebo „sa tak patrí“. „Tak to treba robiť.“ Boh sa s priazňou pozrel na Ábela, ale na Kainovu obeť sa nepozrel. Kain sa začal hnevať. Avšak namiesto toho, aby vstúpil do seba a zmenil svoj postoj k Bohu, odstraňuje Ábela. – – Podobne je to aj dnes. Mnohí za všetko vinia iných. Chcú sa ich zbaviť, odstrániť, ohovoriť. Myslia si, že potom bude lepšie. Nebude. Bude len horšie. Tak ako u Kaina. Ak niečo chceme naozaj zmeniť, musíme začať u seba. Za našu situáciu, za náš vzťah s Bohom nemôžu iní. My sme zodpovední. Ak dávame Bohu len zvyšok svojho času, len trochu zo svojich peňazí, nerátame s Ním vo svojich plánoch, je jasné, že v živote nebudeme spokojní, nebudeme naplnení, nebudeme vidieť zmysel vo svojom nasledovaní Krista. Ale dávajme z toho najlepšieho a najcennejšieho, čo máme, a uvidíme, ako sa všetko zmení! Rozjasní sa Božia aj naša tvár.
Autor: Slavomír Slávik
Pieseň: ES 553


Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. Ozeáš 14,10

A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Židom 10,24


Lukáš 10,25-37 :: 1.Jána 4,7-12 :: Žalm 93 :: Modlíme sa za: Košický seniorát