Zamyslenie na deň 27.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 4,35-41

35  V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu!   36  I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním.   37  Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala.   38  On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme?   39  A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie.   40  Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery?   41  I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?


Nemáte vieru? Dnešný text hovorí o veľmi nebezpečnej životnej situácii. Ako si v nej počínali učeníci? Iste, robili čo mohli a ako vedeli, veď mnohí predtým, ako sa stali učeníkmi, boli rybármi a na mori už prežili a zvládli nejednu búrku. Po čase však zistili, že nebezpečenstvo je väčšie, ako ich sily, problémy sú väčšie, ako ich moc zvládnuť to a najhoršie na tom všetkom je, že ich Majster spí, ako keby sa nič nedialo. Dá sa postoj učeníkov nazvať postojom ľudí nemajúcich vieru, keď v ohrození svojho života sa obrátili na Pána s dôverou a nádejou, že im pomôže? Prečo nazýva Ježiš toto ich počínanie ako tých, ktorí nemajú vieru? Preto, lebo sa nechali premôcť strachom z toho, čo sa dialo okolo nich, požadovali od Neho, aby ihneď zasiahol a to podľa ich predstáv o záchrane. Pán Ježiš nám ukazuje, že viera je úplné spoľahnutie sa na to, že čokoľvek by sa nám zdalo nezvládnuteľné, to má celkom istotne bez akýchkoľvek problémov vo Svojich rukách Boh. Mali by sme si uvedomiť, že to nie sú len búrky a vlnobitia v živote, ale je tu aj Boh, ktorý ich dokáže utíšiť a riadiť. Keď utíšil búrku, vyvolalo to u učeníkov množstvo otázok. Spoznávali moc svojho Majstra. Aká je Pánova moc v nás? Každý má istotne svoju skúsenosť s vlastnou malovernosťou na strane jednej a na druhej – s mocou Božou a Jeho zásahom v danej chvíli.
Autor: Milan Petrula
Pieseň: ES 528


Povstaň, ó Hospodine, aby človek nebol primocný. Žalm 9,20

Či by sa Boh nezastal Svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu? Lukáš 18,7


1.KORINTSKÝM 10,23-31 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÁ KOKAVA (LO)