Zamyslenie na deň 26.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 4,30-34

30  Potom hovoril: Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo v akom podobenstve ho predstavíme?   31  Je ako horčičné zrno: keď je siate do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi;   32  ale zasiate sa rozrastie a je väčšie ako všetky byliny; vyháňa veľké ratolesti, takže v jeho tôni môžu hniezdiť vtáci nebeskí.   33  A hlásal im slovo v mnohých takých podobenstvách, nakoľko mohli pochopiť.   34  Bez podobenstva im však nehovoril, ale svojim učeníkom osobitne všetko vykladal.


Boli ste už niekedy sami s Bohom? Tento rok som sa rozhodla, že neosejem na jar celú záhradku, ale nechám zem odpočinúť. Dozvedela som sa, že existuje niečo, ako zelené hnojivo a to sa na jeseň zaseje (alebo v mojom prípade na jar) a potom sa zarýľuje. Udivilo ma, že ako zelené hnojivo sa u nás predáva horčičné semienko. My používame horčičné semienko ako hnojivo, ale v Izraeli je to inak. Tí, čo tam boli, možno videli na vlastné oči, aké veľké rastliny vyrastú z takého maličkého horčičného semienka. Z nepatrného a zdanlivo celkom bezvýznamného horčičného semienka vzklíči taká veľká rastlina, že prerastie všetky byliny na poli (v. 31). A preto: Nebojme sa malých začiatkov. Nevadí, že sme malí, nepatrní, slabí. Boh je mocný. Svojmu kráľovstvu dáva rásť z nepatrných začiatkov. Prišiel Ján Krstiteľ na púšť, aby ohlasoval príchod Božieho Baránka. Prišiel Pán Ježiš a vybral si 12 učeníkov. Jeden z nich Ho zradil… Prichádza Utešiteľ, Duch Svätý a volá každého z nás. – Ale Ježiš, keď potom zostal so Svojimi učeníkmi osamote, všetko im vysvetlil (v. 34). Ježiš nám vysvetľuje len to, čo sme schopní pochopiť. Boh hovorí, aby sme skúmali svoju vlastnú dušu. Koľkí z nás sa už naučili odvážne skúmať samých seba?
Autor: Ľubica Trusinová rod. Vecanová
Pieseň: ES 637


Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Izaiáš 50,7

Dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás. 2.Korintským 1,10-11


EFEZSKÝM 5,15-20 :: MODLÍME SA ZA: LIMBACH (BA)