Zamyslenie na deň 26.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 20,19-24

19 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. 21 Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané. 22 Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. 23 Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. 24 Hospodin riadi kroky muža; ako môže človek rozumieť svojej ceste?


Dúfaj v Hospodina a On Ti pomôže! Akoby sa tieto slová z knihy Prísloví dnes vôbec „nenosili“. Dnes ľudia dúfajú vo všetko iné, len nie v Hospodina… Dokonca lož sa stáva nie nádejou, ale každodenným pracovným nástrojom! Politici klamú ľudí, obchodníci zákazníkov, manželia sa klamú navzájom a rodičia – svoje deti. Akoby pravda prehrávala… Možno sa pýtame ako Pilát: „Čo je pravda?“ Lož je najotvorenejšia urážka pravdy. Klamať – znamená hovoriť alebo konať proti pravde, aby bol uvedený do omylu ten, kto má právo ju poznať. Závažnosť klamstva sa meria podľa povahy pravdy, ktorú skresľuje, podľa okolností, úmyslu klamára, podľa škôd spôsobených tým, ktorí sú jej obeťami. Pravda alebo pravdivosť spočíva v tom, že sa vo svojich skutkoch, t. j. vo svojom kresťanskom živote prejavujeme pravdivo, čiže hovoríme pravdu svojimi slovami a vyvarujeme sa pritom dvojtvárnosti a pokrytectva. Správne ľudské spolužitie je práve v slovách – život v pravde. Kresťan sa má spoliehať na pravdu a najmä na Toho, kto je Pravda…! Keď dúfame v Neho, tak naozaj nám – v Neho veriacim – pomôže. Tak kráčaj aj dnes v Pravde a vo všetkom dúfaj v Hospodina!
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, že si Pravdou a máš moc pravdu udržať. Prosíme, posilňuj aj nás, aby sme vedeli žiť v Tebe – v Tvojej pravde, aj keď to niečo stojí. Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Tibor Molnár


Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť. Žalm 31,10

Ježiš hovorí: Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda. Lukáš 12,7


Ján 1,19-28 :: Modlíme sa za: Príbovce (Tu)