Zamyslenie na deň 27.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 2,1-11

1 I modlila sa Anna a prehovorila: Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z Tvojej pomoci. 2 Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh. 3 Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. 4 Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. 5 Sýti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmich, na synov bohatá vädne. 6 Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. 7 Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. 8 On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet. 9 On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú; lebo nie vlastnou silou je človek mocný. 10 Protivníci Hospodinovi sa dolámu, zahrmí proti nim v nebi. Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi i vyvýši roh svojho pomazaného. 11 Navrátil sa Elkána domov do Rámy a chlapec slúžil Hospodinovi pod dohľadom kňaza Éliho.


Zapojiť sa do Božieho plánu. Anna dlho nemohla mať deti. Podľa meradiel vtedajšej kultúry bola neplnohodnotnou ženou, lebo nebola schopná splniť to, čo spoločnosť považovala za najdôležitejšie – byť matkou. V určitej chvíli do jej života zasiahol Boh a obrátil ho na ruby. Z opovrhovanej sa zo dňa na deň stala požehnaná… Dosiahla to, čomu sa dnes hovorí úspech. Na rozdiel od mnohých iných však Anna nezareagovala tak, že by sa stala hrdou, sebavedomou ženou, ktorá si užíva svoje chvíle triumfu, ale rozpoznala Boží zásah a svoje pocity vyjadrila v známom chválospeve. Jedine vďaka tomuto postoju sa mohla ona a jej syn stať súčasťou veľkolepého Božieho plánu, ktorý mal dopad na dejiny celého národa, ba dokonca celého ľudstva. Samuel sa stal jedným z významných prorokov Izraela. Annin chválospev o stovky rokov neskôr použil ako predlohu aj evanjelista Lukáš, keď opisoval pocity Márie, ktorá z Ducha Svätého počala nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, vyjadrené v jej modlitbe. – – Aj dnes hocikto z nás môže byť zapojený rovnakým spôsobom do Božieho plánu. Musíme však dokázať rozpoznať a uznať Božie pôsobenie v našom živote a byť verní sľubom, ktoré sme Mu dali!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že niekedy nerozpoznávame Tvoje pôsobenie! Niekedy to ani nechceme. Radšej ideme za svojím úspechom. Prosíme, daj nám srdce Tvojho Syna, aby sme sa stali súčasťou Tvojho plánu! Amen.
Pieseň: ES 463
Autor: Iveta Kosečková


Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním. Ezechiel 34,16

Ježiš hovorí: Čo myslíte? Keby niekto mal sto oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? Matúš 18,12


Lukáš 6,43-49 :: Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (Ri)