Zamyslenie na deň 25.7.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 4,26-29

26  Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme;   27  v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako.   28  Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase.   29  A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.


Našou prácou je len sejba, všetko ostatné je na Bohu. Možno mnohí z vás majú záhradku, a tak si na jar nakúpili rôzne semienka a zasiali ich. Predtým – asi už v jeseni – však museli pripraviť pôdu: porýľovať a pohnojiť. Teraz je leto a tí, ktorí včas zasiali, sa už tešia z úrody, ale so zberom niektorých plodín čakajú až do jesene. – Položme si otázku: Akou logikou sa riadi Božie kráľovstvo? Hovorí sa tu o semienku zasadenom do zeme, ktorého rast nezávisí od človeka. Človek zaseje a dni ubiehajú, zrno vyklíči a rastie vo dne v noci bez jeho pričinenia (v. 27). Zrno, semienko rastie automaticky a jeho rast závisí iba od úrodnosti pôdy, do ktorej bolo zasadené. Vidíme, že proces duchovného rastu je pomalý, ale istý a je závislý jedine od Boha – zem prináša úrodu sama od seba (v. 28). Božie Kráľovstvo rastie napriek pochybnostiam a starostiam, revolucionárom, ktorí ho chcú stavať sami, farizejom, ktorí ho chcú presadiť radikálnou poslušnosťou. Kto ho nájde? Jedine viera, ktorá počíta s neprestajným pôsobením Božím a trpezlivo čaká na žatvu.
Autor: Ľubica Trusinová rod. Vecanová
Pieseň: ES 234


Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. Žalm 33,6

Boh si nedá slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. Skutky apoštolov 17,25


1.KRÁĽOV 3,16-28 :: MODLÍME SA ZA: LEVOČA (TA)