Zamyslenie na deň 26.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate (Modlite sa!)
Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi Svoju milosť! Žalm 66,20


Ján 16,23b-28(29-32)33

23 Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, 27 lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.

(29 Jeho učeníci povedali: Ajhľa, teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch. 30 Teraz vieme, že všetko vieš, a nepotrebuješ, aby sa Ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. 31 Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? 32 Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.)

33 Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.


Už tomu rozumieme? Ako sme sa hnevali, keď nám v detstve rodičia povedali: Ty tomu ešte nerozumieš! Urážalo to našu detskú ješitnosť. Mysleli sme si, že by sme vedeli pochopiť, čo nám rodičia nechcú vysvetliť. Keď sme vyrástli, došlo nám, že rodičia mali pravdu. Ako deti sme veľmi veľa vecí nedokázali pochopiť tak, ako bolo treba. V evanjeliách nájdeme viacero podobných scén medzi Ježišom a učeníkmi. „Teraz už rozumieme!“ – znamená, už nám nemusíš nič vysvetľovať. A predsa Ježiš vysvetľoval ďalej, lebo učeníci si len mysleli, že všetkému rozumejú. Niekedy máme tendenciu odkázať Pánu Bohu podobné slová: „Pane, už ma toľko nepoučuj, ja už viem, ako mám žiť.“ A tak si menej čítame z Písma, menej chodíme do kostola, menej čítame o Bohu, veď my tomu už „rozumieme“… A potom príde chvíľa, v ktorej sa potkneme, padneme na nos a pokorne zvoláme: „Pane, prepáč, zmýlil som sa, ešte nemám vo svojom živote všetko pod kontrolou. Potrebujem Tvoje vedenie, usmernenie.“ A práve toto nám Ježiš núka v Duchu Svätom, ktorý k nám hovorí prostredníctvom Biblie, jej výkladov, prostredníctvom piesní, či spoločenstva. Neodmietajme Jeho prácu s nami! Všetkému ešte nerozumieme. Potrebujeme vedenie.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že Ty si múdry. Že si mnohonásobne múdrejší, než my. Nenechaj nás v blude, že rozumieme životu, ale veď nás Svojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 251
Autor: Ján Velebír ml.


Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia. Žalm 116,1

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Matúš 6,6


Lukáš 11,1-10(11-13) :: 1.Timoteovi 2,1-6a :: Žalm 77 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže