Zamyslenie na deň 26.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 11,1-16

1 Bol jeden nemocný, Lazár z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. 2 Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy; jej brat Lazár bol chorý. 3 I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný. 4 Keď to Ježiš počul, povedal: Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží. 5 Ježiš miloval Martu i jej sestru a Lazára. 6 Ako teda počul, že je chorý, ostal ešte dva dni na mieste, kde bol; 7 až potom povedal svojim učeníkom: Poďme znovu do Judska. 8 Učeníci Mu hovorili: Majstre, Židia Ťa práve chceli kameňovať, a znovu tam ideš? 9 Ježiš odpovedal: Nemá deň dvanásť hodín? Ak niekto chodí vo dne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohto sveta, 10 ale ak niekto chodí v noci, potkne sa, pretože nieto v ňom svetla. 11 Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. 12 Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď zaspal, ozdravie. 13 Ale Ježiš hovoril o jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazár umrel – 15 a kvôli vám, aby ste uverili, radujem sa, že som nebol tam. Ale poďme k nemu. 16 Tomáš, prímenom Dvojča, povedal nato spoluučeníkom: Poďme aj my, aby sme umreli s Ním!


Úplne neistí, úplne dôverujúci. Máloktoré pasáže evanjelií vyvolávajú v čitateľovi také rozpačité dojmy, ako táto predohra k veľkému divu oživenia Lazára. Križuje sa tu toľko pohnútok a emócií! Mária a Marta sa strachujú o Lazára. Pán Ježiš sa z tajuplných dôvodov nevydá na cestu za chorým. Učeníci sa strachujú o svojho Majstra. Majster s nimi hovorí v inotajoch. Učeníci komentujú udalosti, ale nerozumejú im. Potom Pán Ježiš hovorí otvorene, ale Jeho slová presahujú bežnú životnú skúsenosť, pretože je ohlásené „premoženie smrti“. Tomáš to zaklincuje výrokom, ktorý je akoby úplne mimo. Skvelé je, že Ján nám túto pasáž nijako nezjednodušil, neprikrášlil, ale nechal, aby v nej bol život zobrazený presne taký, aký je: križuje a bije sa v ňom toľko pohnútok, emócií, vnútorných stavov, nezmeniteľných, osudových udalostí, nádejí, neporozumenia podstatného i akejsi surovosti života. Je jasné, že je viac toho, čomu nerozumieme, ako toho, nad čím máme kontrolu. Presne v takomto živote a svete sa odohráva naša viera. Vykroč aj dnes do tej predivnej neprehľadnosti a surovosti s pevnou dôverou voči Majstrovi!
Autor: Ivan Eľko
Pieseň: ES 641


Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. Žalm 106,6

Zbav nás zlého! Matúš 6,13


1.Mojžišova 37,3-4.12-14.23-35(36) :: Modlíme sa za: Svätý Kríž – Lazisko (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby