Zamyslenie na deň 25.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa pôstna. Reminiscere
(Ó Hospodine, pamätaj na Svoje zľutovanie. Žalm 25,6)
Ale Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímskym 5,8


Izaiáš 5,1-7

1 Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. 2 Prekopal ju, zbavil kamenia; vysadil ju ušľachtilou révou; vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej; potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. 3 A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou! 4 Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? 5 Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju; zborím jej múr a pošliapu ju. 6 Pripravím jej rýchly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a tŕním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. 7 Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.


O Božej vinici. V tomto prípade máme tendenciu považovať daný príbeh len za obyčajnú správu o živote spred mnohých rokov, ktorá sa nás vnútorne netýka, a preto nám nemá čo povedať. Je to však príbeh z Písma Svätého. Obsahuje teda čisté Božie slovo. Keď si z neho odmyslíme všetko typické pre vtedajšiu dobu, zostane nám samotná zvesť, ktorú nám prináša. – – Spomínaný „milý“, ktorý je majiteľom vinice, je Pán Boh. Vinica je „dom Izraela a mužovia judskí“, kvôli ktorým Pán Boh vynaložil veľa úsilia a námahy. Pán Boh sa teraz na dom Izraela hnevá a chce ho potrestať. Dôvodom Jeho hnevu je skutočnosť, že miesto práva bol v Izraeli svedkom prelievania krvi a miesto spravodlivosti svedkom volania o pomoc. Keby sme mali jednou vetou vyjadriť, čo nám chce Pán Boh týmto príbehom povedať, mohli by sme to urobiť asi takto: Všetka moja námaha kvôli vám bola úplne zbytočná, ste nevďační! – – Božia vinica kedysi dávno – „obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí“ nepriniesli nijaké ovocie napriek tomu, že Pán Boh k nim posielal Svojich prorokov. Božie úsilie a námaha vyšli nazmar. Dnes je takouto Božou vinicou každý jeden z nás. Pán Boh sa každý deň usiluje o to, aby sme vo vzťahu k Nemu a k našim blížnym prinášali dobré ovocie. Ovocie, ktoré Pán Boh od nás očakáva, sa nazýva láska a vďačnosť.
Autor: Ján Bunčák
Pieseň: ES 331


Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú. Žalm 89,15

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Matúš 5,10


Marek 12,1-12 :: Rímskym 5,1-5(6-11) :: Žalm 35,1-16 :: Modlíme sa za: Univerzitné pastoračné centrum Mlynská dolina

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby