Zamyslenie na deň 25.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 1,6-10

„6 Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, 7 ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. 8 Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty! 9 Ako sme prv povedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám niekto zvestuje (iné) evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, – nech je prekliaty! 10 Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým.“


Vernosť pravde. Pán Ježiš povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ On sám je Pravda – aj Cesta aj Život. Ten, kto Mu vo svojom živote dal priestor, spoznal, ako to funguje: ako svetlo vytláča tmu, ako pravda vytláča klam, ako sloboda láme okovy závislostí a prináša pokoj skrze Ducha Svätého. Tú pravdu spoznávame prostredníctvom Jeho Slova. No aj tu treba byť ostražitý a nenechať sa zmiasť rôznymi falošnými učiteľmi a učeniami, ktoré sa aj v dnešnej dobe objavujú ako huby po daždi. Podobne to bolo aj v časoch Pavlových misijných ciest. Treba pamätať na zlaté pravidlo, že Biblia sa vždy vykladá Bibliou. Dôležitosť tejto skutočnosti nám potvrdzujú aj slová samotného apoštola, keď podľa niektorých až pritvrdo hovorí: „Nech je prekliaty každý, kto by zvestoval iné evanjelium ako to, ktoré priniesli v mene Ježiša Krista!“ Nenechaj sa preto ani ty, milý brat, sestra, oklamať rôznymi novodobými „apoštolmi“ a „evanjeliami“, ktoré na prvý pohľad v sebe nesú pravdu, ale pod rúchom baránka číha dravý vlk – to sa Satan predstavuje ako anjel svetla. Buďme ako židia v Berei (Sk 17,10nn), ktorí skúmali Písma, či to, čo počujú, naozaj sedí a zhoduje sa s tým, čo hovorí Písmo!
Autor: Radomír Vařák
Pieseň: ES 284


Hospodin povedal Jákobovi: Lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. 1.Mojžišova 28,15

Vierou požehnal Jákob oboch Jozefových synov, keď umieral. Židom 11,21


Jakub 1,1-6(7-11)12-13 :: Modlíme sa za: Limbach (Ba)