Zamyslenie na deň 25.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

18. nedeľa po Svätej Trojici
A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. 1.Ján 4,21


RÍMSKYM 14,17-19

17  Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.   18  Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí.   19  Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu.


Najprv milý Bohu. Koľko snáh vyvinieme, aby sme vykonali to, či ono? Aby sa to, čo robíme, podarilo? Skúste sa zamyslieť, ako ste sa snažili, aby ste dosiahli, čo ste si predsavzali! A hneď potom sa zamyslite, komu alebo čomu to poslúžilo! Aké prekážky bolo potrebné prekonať? Akým spôsobom ste ich prekonali? Bolo to milé Bohu? To, čo sme vykonali, dosiahli, čím sme prešli, spôsob, akým sme tým prešli – bol milý Bohu? Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme sa snažili o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Ak sa trochu rozhliadnete, vidíte, že získavanie prestíže a honoru je niečo, za čím sa ľudia pachtia. Spôsob, ktorým ho získavajú, je zarážajúci. Hanobenie mena toho druhého – podotýkam brata či sestry – je to niečo, čo sa rozmohlo za posledné roky. K pokoju a budovaniu to neslúži ani zďaleka. Prináša to rozdelenie do kráľovstva Božieho. Ale predsa kráľovstvo Božie máme žiť tu, na Zemi, medzi sebou. V ňom máme byť tí, ktorí tvoria pokoj, konajú tak, aby sa budovalo. Dôležitým momentom pre naše úsilie je nedávať v potupu to, čo sme prijali, to je Kristus v nás. Bohatstvo slávy medzi pohanmi (Kol 1,27). Patríme Kristovi. A Kristus v nás koná to, čo je milé Bohu.
Autor: Ján Brozman
Pieseň: ES 539


Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im všetky viny. Jeremiáš 33,8

Náš Spasiteľ Kristus Ježiš sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Títovi 2,13-14


MAREK 12,28-34 :: ŽALM 142 :: MODLÍME SA ZA: SPOLOČENSTVO EVANJELICKEJ MLÁDEŽE