Zamyslenie na deň 24.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

9. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. Lukáš 12,48


FILIPSKÝM 3,7-11(12-14)

7  Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu.   8  A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,   9  a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere,   10  aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti –   11  aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.   12  Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil.   13  Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou;   14  cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.


Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Už v detstve sme pozorovali rodičov, ako chodia každý deň do práce, aby zarobili peniaze, aby sme mali kde bývať, čo jesť. V školách sa kládol dôraz na to, aby sme sa dobre učili, boli prospešní sebe aj spoločnosti, aby sme sa ako dospelí zamestnali, založili si rodinu, vedeli sa o ňu postarať. Pre človeka dnešnej doby to znamená: mať dostatok prostriedkov na bývanie, stravu, dovolenky, nové mobily, stále rýchlejšie autá, počítače, tablety a mnoho iných vecí, ktoré súčasný internetový svet považuje za dôležité, ba až nevyhnutné pre život človeka. Žijeme konzumným spôsobom života, človeka meriame podľa značkového oblečenia, podľa výšky jeho konta, podľa spoločenského statusu. Vo všetkom tom zmätku však zabúdame na to najpodstatnejšie a najdôležitejšie v našom živote, a to je život s Kristom. Ježiš Kristus vzal na Seba naše hriechy, nechal sa dobrovoľne pribiť na kríž, nereptal pod tou ťarchou našich hriechov, neplakal, neprosil o milosť. Nekričal pozdvihnúc oči k nebesám: „Bože, zmiluj sa nado mnou, veď ja som nevinný!“ To všetko za nás! – – Kristus v nás, to je tá pravá hodnota, ktorá sa nedá merať zlatom ani žiadnym drahokamom, nedá sa kúpiť v supermarkete, nik vám ju nemôže darovať, nemôžete ju zdediť, ale nikto vám ju nemôže ani vziať. Život s Ježišom Kristom znamená zmenu k tomu lepšiemu v nás!
Autor: Alenka Gombašanová
Pieseň: ES 461


Hospodin marí úmysly ľudí. Žalm 33,10

Boh vzkriesil Krista z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno. Efezským 1,20-21


MATÚŠ 25,14-30 :: ŽALM 119,25-32 :: MODLÍME SA ZA: MYJAVSKÝ SENIORÁT